کتابخانه برای کودکان فقیر

"با توجه به جمعیت ۲۵۰ میلیونی کودک در هندوستان، تلاش ما مانند کورسویی است در تاریکی. با  این همه ما چراغ را روشن کردیم."

طرح کتابخانه ی کودک وابسته به "جامعه ی نویسندگان و تصویرگران کودک" (AWIC)در هندوستان در سال ۱۹۸۳ آغاز به کار کرد. زنده یاد شری شانکار پیلای بنیادگذار این انجمن و صندوق کتاب های کودکان دردهلی نو بوده است.

اعضای این انجمن نخست داوطلبانه ۹ کتابخانه در خانه های خود درست کردند. اعضا کتاب ها را می خریدند یا از ناشران هدیه می گرفتند. این طرح رفته رفته  گسترش پیدا کرد تا این که یک "انبار کتاب" در دهلی نو بنیاد نهاده شد. بدین ترتیب برای داوطلبانی که در دیگر مناطق کشور در شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها کتابخانه تاسیس می کردند، کتاب فرستاده می شد. به هر کتابدار داوطلب کیفی با ۱۵۰ تا ۲۰۰ عنوان کتاب، یک تخته، یک دفتر ثبت و تقویم برای کودکان داده می شد.

به کودکان تهیدست ماهیانه حق عضویت اندکی پرداخت می شد تا  آن ها تشویق شوند در فعالیت های مختلفی  که در کتابخانه انجام می شود شرکت کنند، مانند قصه گویی، داستانخوانی، مسابقه کتابخوانی، بازی های چیستانی، نقاشی، نمایش و دیدار با نویسندگان وتصویر گران.

همراه با گرفتن کتاب، خوانندگان جوان یک تقویم و یک کارت دریافت می کردند واز آن ها خواسته می شد نظرشان را درباره ی کتاب هایی که خوانده اند روی کارت بنویسند. آن ها باید نویسنده، تصویرگر و ناشر مورد علاقه ی خود را برای جوایز دو سالانه ی گزیده ی کودکان که از سوی "جامعه ی نویسندگان و تصویرگران کودک" برگزار می شود، انتخاب کنند.

"جامعه ی نویسندگان و تصویرگران کودک" همچنین کتاب های توصیه شده ی کتابداران را به عنوان جایزه به کودکان خواننده هدیه می کرد. تشکیل کارگاه های آموزشی و دادن جایزه به کتابداران داوطلب نیز بخش مهمی از اجرای طرح بود.

این طرح در سال ۱۹۹۱ جایزه ی آساهی را به خود اختصاص داد. "جامعه ی نویسندگان و تصویرگران کودک" با دریافت این جایزه نقدی توانست کتاب های بیشتری بخرد و کتابخانه های جدیدی برای کودکان در مناطق فقیر نشین، روستا ها و بخش کودکان در بیمارستان ها در دهلی راه اندازی  کند.

اکنون "جامعه ی نویسندگان و تصویرگران کودک" بیش از ۲۵ هزارکتاب به زبان های هندی در ۷۰ کتابخانه ی کودکان در سراسر هندوستان راه اندازی کرده است. با توجه به توان بالقوه ی گسترش این طرح و نیاز به کتاب بیشتربرای کودکان، "جامعه ی نویسندگان و تصویرگران کودک" د رنظر دارد کتابخانه های بیشتری در روستا ها و مناطق حاشیه ای شهرها و بخش کودکان در بیمارستان های دهلی ایجاد کند.

"جامعه ی نویسندگان و تصویرگران کودک" همچنین در نظر دارد در پارک های محلی کودکان نیز کتابخانه بسازد.

Submitted by editor6 on