همه لهستان برای کودکان می خوانند

بنیاد "همه لهستان برای کودکان می خوانند"، که در اصل در سال ۱۹۹۶ بنیاد گذاشته شده است،  تا سال ۲۰۰۶ به نام "برنامه سلامت احساسات  Emotional Health Program"، خوانده می شد.هدف بنیان گذاران این نهاد رسیدگی به سلامت احساسی و روانی کودکان و نوجوانان کشور از راه  انجام فعالیت های سازمان دهی شده آموزشی و ترویجی بود.

در این بنیاد هر سال، پروژه های بسیاری برای ترویج خواندن با کودکان از جمله بلند خوانی برای کودکان انجام می شود. مهم ترین فعالیت این نهاد، اجرای پروژه "همه لهستان برای کودکان می خوانند" است. هدف این پروژه که از سال ۲۰۰۱ آغاز به کار کرده است،‌ بالابردن آگاهی همگان نسبت به اهمیت مطالعه روزانه کودکان است. به باور برگزارکنندگان این پروژه، خواندن با صدای بلند برای کودکان باعث رشد مهارتهای زبانی و فکری آن ها می شود، حافظه و تخیل آن ها را تقویت می بخشد، دانش و آرمان های اخلاقی برای آن ها به ارمغان می آورد،‌ الگوها ی مناسبی برای زندگی آینده به آن ها می شناساند و احترام به خود را در آن ها تقویت می کند. خواندن برای یک نوزاد، ذهن او را برمی انگیزد تا کم کم لذت از خواندن را در وجود کودک پدیدار کند. خواندن برای خردسالان، آن ها را در درک خود و جهان پیرامونشان توانمند می سازد. خواندن با نوجوانان، به بزرگترها یاری می رساند تا رابطه خود را با نوجوانان بهبود بخشند و یا آن را از نوبسازند و به نوجوانان هم کمک می کند تا با دشواری های نوجوانی کنار آیند. خواندن با کودکان با نیازهای ویژه هم به آن ها کمک می کند تا بهتر رشد و پرورش یابند.

"همه لهستان برای کودکان می خوانند"

 در سال ۲۰۰۲، این بنیاد اولین "هفته ملی خواندن برای کودکان" را با همکاری بیش از  ۱۵۰ روستا و شهر در گوشه و کنار لهستان، برگزارکرد.

یک سال بعد، در سال ۲۰۰۳ در "هفته ملی خواندن برای کودکان"، نزدیک به ۳۰۰ شهر و روستا در سال ۲۰۰۴ بیش از ۱۰۰۰ شهر و روستا و در سال ۲۰۰۵ نزدیک به  ۱۳۰۰ شهر و روستا با این پروژه همکاری کردند. در "هفته ملی خواندن برای کودکان"،هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان، روزنامه نگاران، سیاستمداران به مهدکودک ها، مدرسه ها و کتابخانه های سراسر کشور می روند و برای کودکان کتاب می خواندند. اجرای نمایش، برپایی نمایشگاه، برگزاری مسابقه و به نمایش در آوردن شخصیت های قصه های پریان، همه و همه بخش های مهم برنامه های هفته ملی خواندن برای کودکان هستند.

برنامه های مربوط به پروژه "همه لهستان برای کودکان می خوانند" را نزدیک به ۱۶۰۰ آموزگار، کتابدار، مربی و داوطلب سرپرستی می کنند. بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۴ نزدیک به ۷۷ درصد مردم لهستان، با پروژه "همه لهستان برای کودکان می خوانند"، آشنایی دارند. نظرسنجی دیگری هم که در سال ۲۰۰۳ انجام شده نشان می دهد فعالیت های این پروژه بر روی یک سوم از جمعیت کشور، تاثیر گذاشته است.

فعالیت های دیگری نیز هر سال در این پروژه به  اجرا در می آید ، مانند "خواندن صمیمیت می آورد"(برنامه های گروهی خواندن برای آشنا و صمیمی  کردن کودکان معلول و سالم با یکدیگر) ؛ "مجموعه کتاب های بهاره"،طرح "تابستان با یک کتاب"، برگزاری "روز ملی تولد وینی خرسه" (Winnie the Pooh) در ۱۴ اکتبر؛ طرح"زمستان با یک کتاب"، و برگزاری برنامه "یک پایان باشکوه" که در آن به داوطلبان و کوشندگان فعال در برنامه های سالانه، جایزه داده می شود. در سال ۲۰۰۳، این بنیاد برنامه های تازه ای را آغاز کرده است ،‌همچون "باشگاه خواندن در مدرسه و مهدکودک". براساس آمار سال ۲۰۰۶، بیشتر از  ۱۱۰۰ مدرسه و نزدیک به ۱۰۰۰ مهدکودک در برنامه های این باشگاه خواندن شرکت کرده اند. در مدرسه هایی که جلسه های خواندن با صدای بلند را به صورت منظم برگزار شده است، دانش آموزان درک بهتری از مواد آموزشی به دست آورده اند، تمرکز بیشتری بر روی درس ها دارند، ارتباط گفتاری و نوشتاری آن ها بهبود یافته است، و به همکاری با  یکدیگر گرایش بیشتری  یافته اند. همچنین از این آموزشگاه ها ارتباط خوب  هم کلاسی ها با یکدیگر و  با آموزگاران،‌ مطالعه کتاب های غیر درسی   وکاهش رفتارهای جامعه ستیز  نیز گزارش شده است.

"همه لهستان برای کودکان می خوانند"

یکی دیگر از برنامه های جالب این بنیاد، پروژه ای به نام "ماراتون اهداکنندگان کتاب: یک شرکت، یک کتاب" است که در سال ۲۰۰۴ برگزار شد. این پروژه برای حمایت از کتابخانه ها دست به یک کوشش گسترده در تشویق مردم و سازمان ها به  اهدای کتاب به کتابخانه ها زد.

نتیجه این کوشش اهدای ۶۰۰۰ جلد کتاب از طریق پایگاه اینترنتی این پروژه به کتابخانه ها بود. البته شمار بسیار بیشتری کتاب هم به طور مستقیم و بدون واسطه به کتابخانه ها اهدا شدند.

در سال ۲۰۰۵، در این بنیاد، فعالیت گسترده دیگری  با نام "هری پاتر برای کتابخانه ها"  اجرا شدکه در نتیجه آن ۲۷۵۰ مجموعه ۵ جلدی از کتاب های هری پاتر، از محبوبترین کتاب های کودکان به کتابخانه های مدرسه ها و کتابخانه های عمومی اهدا شد. این فعالیت به خاطر سخاوت و بخشش نویسنده و مترجم کتاب، که هر دواز حق خود  صرف نظر کردند و همین طور ناشر کتاب که سود آن را دریافت نکرد امکان پذیر شد. از این پروژه، چند شرکت بیمه و چند بانک پشتیبانی مالی کردند.

در  طرح "مجموعه کتاب های بهاره"،  در سال ۲۰۰۴ ، نزدیک به ۴۰ هزار جلد کتاب برای سازمان های مرتبط با کودکان، پرورشگاه ها، کتابخانه ها و بیمارستان ها و در سال ۲۰۰۵ ، نزدیک به ۴۲ هزار جلد کتاب ،به مراکز نگهداری کودکان و کتابخانه های سراسر کشور فرستاده شد.

Submitted by editor6 on