فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی آفریقا، 24 شهریور

«روز جهانی آفریقا» برای بزرگداشت مدل موی طبیعی افراد سیاه‌پوست و نژادهای مختلط که منحصر به این فرهنگ است، تأسیس شد. این روز روزی است که آفرو، مدل موی آفریقایی را به عنوان بخشی از هویت فرهنگی مردم آفریقا گرامی می‌دارد. در واقع، میشل دی لئون، بنیانگذار این روز، به اهمیت میراث و تاریخ اعتقاد داشت و ثبت چنین روزی را ابزاری برای تغییر دیدگاه مردم نسبت به آفریقایی‌ها می‌دانست.

دی لئون این بزرگداشت را در سال 2017 رهبری کرد. از آن زمان، این روز جالب توسط نماینده عالی‌رتبه حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین توسط دفتر شهردار لندن تایید گشت. همچنین برای قدردانی از تلاش‌های دی لئون در بازگرداندن غرور به جامعه‌ی اقلیت، برای سخنرانی در سازمان ملل در ژنو دعوت شد.

هدف از این روز تقابل با تعصبی است که باعث انزوا، شرم و احساس حقارت در میان رنگین پوستان می‌شد. علاوه بر این، این رویداد به عنوان یک برنامه آموزشی عمل می‌کند که به کودکان در مورد ظاهر مردم آفریقایی آموزش می‌دهد تا آنها بتوانند از سنین پایین تفاوت‌های دیگران را بدون قضاوت و خودبرتربینی ببینند. این روز درباره توانمندسازی مردم آفریقا، برابری آنها با دیگر افراد و همدلی با آنهاست.

کتابک برای روز جهانی آفریقا کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

خطر در بیشه‌زارهای آفریقای جنوبی – ماجراجویی‌های رایلی/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب خطر در بیشه‌زارهای آفریقای جنوبی – ماجراجویی‌های رایلی/ خرید کتاب خطر در بیشه‌زارهای آفریقای جنوبی – ماجراجویی‌های رایلی)

سفر به آفریقا – مجموعه ماجراهای تن تن خبرنگار جوان/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سفر به آفریقا – مجموعه ماجراهای تن تن خبرنگار جوان/ خرید کتاب سفر به آفریقا – مجموعه ماجراهای تن تن خبرنگار جوان)

پسری که دور دنیا را رکاب زد (۱) – کتاب اول: سفر به اروپا و آفریقا/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب پسری که دور دنیا را رکاب زد (۱) – کتاب اول: سفر به اروپا و آفریقا/ خرید کتاب پسری که دور دنیا را رکاب زد (۱) – کتاب اول: سفر به اروپا و آفریقا)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on