کودکان کتاب ها را دوست دارند!

کودکان کتاب ها را دوست دارند!

با شعار "کودکان کتاب ها را دوست دارند"، کتابخانه عمومی شهر ولبرت Velbert در آلمان از سال ۲۰۰۷ می کوشد با اجرای پروژه های متفاوت کودکان پیش دبستانی را با لذت خواندن آشنا سازد. این کتابخانه عمومی طرح های زیر را با همیاری کودکستان های شهر و اتحادیه کودکستان ها در آلمان اجرا می کند.

تیرک اندازه گیر خواندن

کودکان کتاب ها را دوست دارند

یکی از پروژه های ترویج خواندن کتابخانه عمومی شهر ولبرت، "تیرک اندازه گیر خواندن" است که برای رشد مهارت های زبانی کودکان پیش دبستانی اجرا می شود. "تیرک اندازه گیر خواندن" به رایگان در اختیار کودکستان ها قرار می گیرد.

غرفه کتاب های تصویری

کودکان کتاب ها را دوست دارند
غرفه های کتاب های تصویری  در سه کتابخانه ویژه کودکان این شهر،  بیش از ۱۵۰ کتاب تصویری را در دسترس کودکان قرار می دهند. این کتاب ها مرتب جا به جا شده و کتاب های جدیدتری جایگرین آن ها می شوند.
در این غرفه ها که به شکل "فانوس دریایی" هستند، کودکان می توانند  انواع کتاب های تصویری مانند داستانی، آموزشی و مفهومی را بیابند.  پدر و مادرها هم اگر بخواهند تمایل می توانند از رهنمودهای لازم  برای تشویق به خواندن کودکان بهره مند شوند.

رهنمود و روش های مناسب برای آغاز به خواندن

کودکان کتاب ها را دوست دارند

کارکنان کتابخانه عمومی شهر ولبرت بروشوری را تهیه کرده  اند که ویژه نوزادان و کودکان پیش دبستانی است. این بروشور رهنمودهایی برای رشد مهارت خواندن درنوزادن و کودکان خردسال به پدر و مادرها ارائه می کند. پدر و مادرها می توانند آن را در کتابخانه های شهر به رایگان دریافت کنند.

سینمای کتاب تصویری

کودکان کتاب ها را دوست دارند

"سینمای کتاب تصویری"  از اسلاید هایی از تصاویر یک  کتاب تصویری تهیه شده، که همراه  با خواندن کتاب برای کودکان به نمایش در می آیند.
در تمام شعبه های کتابخانه عمومی شهر ولبرت Velbert، طرح "سینمای کتاب تصویری"، به طور منظم برای کودکان برگزار می شود.  زمان اجرای برنامه هم در کتابخانه ها و یا در وب سایت آن ها اعلام می شود.
 کودکانی که عضو کتابخانه ها هستند می توانند به رایگان در برنامه سینمای کتاب تصویری شرکت کنند. کودکستان ها هم می توانند با قرار قبلی برای  گروهی از کودکان درخواست نمایش آن را بدهند. کتاب های "سینمای کتاب تصویری" را می توان به امانت نیز گرفت.

پروژه "کودکان کتاب ها را دوست دارند" از حمایت مالی دولت ایالت نوردرهاین- وستفالن Nordrhein-Westfalen برخودار است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۰۵-۳۱ ۰۴:۲۰
برگردان:
گروه مترجمان کتابک- ترانه وکیلی
متن سفارشی:

ديدگاه شما