حقی برای خواندن

عنوان لاتین:
For the right to read

"حقی برای خواندن"  طرحی  است كه  از سوی "مركز Tnesliqaccon Dikusion و پژوهش ادبیات كودكان و نوجوانان" انجام گرفته است و جایزه آساهی ۲۰۰۲ را از آن خود کرد. این سازمان مردم نهاد در شهر كوردبای  کشور آرژانتین به گسترش ادبیات كودكان  پرداخته است .

هدف این  برنامه دسترسی كودكان و نوجوانان خانواده های كم درآمد به كتاب های با کیفیت خوب و  افزایش توانایی خواندن در آنان است.  افزون بر آن، به بزرگسالانی كه با این  طرح همكاری می كنند  آموزش داده می شود تا فعالیت ها را پی گیری كنند. این پروژه در آموزشگاه ها، باشگاه های محلی و بیمارستان های كودكان انجام گرفته است.

همچنین کوشش شده است این برنامه در پرورشگاه ها و برای نوجوانان زیر پوشش سازمان های دولتی نیز انجام شود.

برتری این برنامه  نسبت به  طرح ها ی دیگر، گسترش خواندن  بیرون از چارچوب آموزش رسمی، همچون فعالیتی  لذت بخش و عادتی روزانه بوده  است. این برنامه توانسته است با راه اندازی كتابخانه های سیار، كتاب هایی را با كیفیت بالا در دسترس نوجوانان  مناطق روستا یی و شهرك های حاشیه ای  كه دسترسی اندکی به مطالب چاپ  شده دارند، قرار دهد. واقعیتی كه سبب می شود تا این گروه از کودکان و نوجوانان  نتوانند در شرایط معمول از خواندن کتاب  بهره مند شوند.

هدف دیگر این  طرح، آموزش مهارت ها یی است كه پس از پایان آموزش فنی، مقدمات پایداری فعالیت های خودگردان را در جامعه  تضمین كند. بزرگ ترین چالشی كه این  برنامه با آن روبه روبوده است، گسترش خواندن در شرایط نامعمول است.  این طرح توانسته است از سال ۱۹۹۵  تا ۲۰۰۱ / ۱۳۷۴ – ۱۳۸۰ش. بیش از ۷۲۰۰۰ كودك و ۸۵۰۰ بزرگسال، یعنی پدر و مادرها، آموزگارها، كتابداران و مددكارانی كه دوره های آموزش ویژه را گذرانده اند، در فعالیت های خود مشاركت دهد و هدف هایش را پیش ببرد.

حقی برای خواندن

هماهنگ كنندگان این پروژه  كه همه از اعضای "مركز Tnesliqaccon Dikusion و پژوهش ادبیات كودكان و نوجوانان" هستند را چهار کارشناس به علاوه  گروهی ۱۰ نفره تشکیل داده اند. این گروه پیوسته پیشرفت برنامه را از نظر كیفی و كمی ارزیابی می کنند. دستاوردهای این ارزیابی ها بسیار مثبت است: افزایش درخواست كتاب،  افزایش مهارت خواندن در كودكان و نوجوانان و آغاز ۹۰ درصدی فعالیت های  نو،  پس از به پایان رسیدن مرحله  نخست برنامه.

مستند كردن حرفه ای تجربه ها اگرچه به  پشتوانه مالی نیاز دارد، اما این امكان را به گروه های دیگر در كشور خواهد داد تا از این تجربه ها بهره مند شوند.

Submitted by editor6 on