طرح با من بخوان فرانسه

عنوان لاتین:
Read With Me

طرح "با من بخوان" که جایزه آساهی ۱۹۹۷ را از آن خود کرده است از سوی "انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان" (ADNSEA) انجام شده است. این انجمن متعهد شد که در مناطق شمالی فرانسه خواندن را گسترش دهد. در این مناطق به سبب نرخ بالای بیکاری، ترک تحصیل و جمعیت بالای مهاجرین، نابرابرهای اجتماعی به شکلی گسترده وجود دارد.

مدیریت پروژه" با من بخوان" با ژولیت کامینی بوده و هدف این برنامه گسترش خواندن از ماه های نخستین خردسالی در مناطق محروم اجتماعی و فرهنگی بوده است. این پروژه بر روی آموزش به مربیان مهدهای کودک، مراکز بهداشتی، خانه های امن، بیمارستان ها و آموزشگاه ها متمرکز بوده است. این آموزش از راه بلندخوانی داستان از روی کتاب ها و پدید آوردن فضایی فرهنگی که کودکان و بزرگسالان بتوانند باهم واژگان و تصویرها را کشف کنند و لذت ببرند، انجام شده است.

طرح با من بخوان فرانسه

برنامه "با من بخوان" بر پایه مطالعات یادگیری زبان تهیه شده و نمایان ساخته است که قرار گرفتن در برابر واژه های نوشته شده، قصه گویی و لمس کتاب در نوپایی و خردسالی، حتی پیش از اینکه خردسال نخستین واژه یا جمله را ادا کند، در پیشگیری از مشکلات خواندن در آینده، بسیار کارایی دارد.

هیئت داوران جایزه آساهی IBBY، پروژه "با من بخوان" را به چند سبب برگزیده اند:

  • این برنامه جایگاه درخور کتاب را آشکار کرده است. این برنامه با تأکید بر خواندن برای همگان، به ویژه گروه های محروم اجتماعی در رشد شخصیتی آن ها بسیار موثر بوده است. در این برنامه به کتاب های با کیفیت بالا ارج گذاشته است، زیرا آن ها را ابزاری برای توسعه و پیشرفت دانسته که باید در دسترس همگان قرار گیرند.
  • این پروژه بر لذت خواندن بسیار پیش تر از توانایی خواندن تاکید کرده است. این پروژه نشان داده است که خواندن می تواند در همه جا انجام گیرد، حتی با چند علاقه مند فداکار که به اهمیت کتاب در زندگی کودک باور دارند.
کشور:
فرانسه
Submitted by editor6 on