اسکندر و شاه چین

اسکندر و شاه چین

 اسکندر، پادشاده مقدونیه علاقه ی زیادی به کشورگشایی دارد. او پس از لشکرکشی های بسیار به سرزمین چین می رسد. کشور چین از لشکری بزرگ و قدرتمند برخوردار است و پادشاهی مهربان و دانا کشور را اداره می کند. اما فرمانروای کاردان چین به جای جنگ، با خرد و تدبیر اسکندر را راضی به صلح و دوستی می کند.

اثر بازآفرینی از یکی از قصه های جوامع الحکایات است که در شکلی جدید با زبانی ساده و روان بازگو می شود. داستان درباره پادشاهی دانا و قدرتمند است که راضی به خرابی کشور و کشته شدن سربازانش نیست. قصه ای که چهره زشت جنگ را به چالش می کشد.

داستان طرحی قدم به قدم دارد که در هر قدم نوعی شگقتی ایجاد می کند. تصاویر گویا و هماهنگ با متن به کشش و جذابیت کتاب کمک می کند.

داستان اخلاقی – تاریخی که برای کودکان دبستانی مفهوم، زیبای صلح و اثرات منفی جنگ را به خوبی بیان می کند. آشنایی با یکی از تجربه های مفید بشر در به کار گرفتن تدبیر می تواند سبب رشد اجتماعی مخاطب شود.

 

شناسنامه کتاب:
ناشر
نویسنده
حسین فتاحی
تصویرگر
  • کمال طباطبایی
سال نشر
۱۳۹۴
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
رفعت نمازی

ديدگاه شما