خاله قلقلی خیلی زبلی

خاله قلقلی خیلی زبلی

اثر بازنویسی از قصه عامیانه کدوی قلقله زن است. خاله پیرزن به دیدن دخترش می رود که در سوی دیگر جنگل خانه دارد. سر راهش گرگ، پلنگ و شیر را می بیند. اما، با چرب زبانی از دست آن ها فرار می کند. یک هفته در خانه دخترش می ماند و هنگام برگشت به خانه داخل یک کدوی بزرگ پنهان می شود و پیرزن سالم به خانه اش می رسد.

داستان با زبانی ساده و روان نوشته شده است. در بخشی نیز از کلام آهنگین استفاده شده است.

اثر از قصه های تکرار شونده و مناسب گروه سنی ۸ -۵ سال است. این اثر کودکان را با ادبیات شفاهی ایران آشنا می کند، به آن ها اعتماد به نفس می دهد و آن ها را به تفکر برای حل مسئله تشویق می کند.

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
اسدالله شعبانی
تصویرگر
  • مریم یکتافر
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
رفعت نمازی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ