گام به گام با تاریخ

گام به گام با تاریخ

این دستنامه برای علاقه مند کردن کودکان ونوجوانان به دانش تاریخ و یاری به آن ها برای درک بهتر مقوله های تاریخی بر پایه ی مجموعه ی "تاریخ ادبیات کودکان ایران" تدوین شده است . این مجموعه به بررسی جایگاه و وضعیت کودکان ایرانی از دیدگاه های گوناگون، به ویژه آموزش و پرورش وادبیات در دوره های مختلف تاریخی از دوران باستان تا سال ۱۳۵۷ می پردازد.

مربیان، آموزگاران، دبیران و پدران و مادران می توانند با الگو گرفتن از این دستنامه که فعالیت های آن برپایه ی نیازهای آموزشی و پرورشی کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان مقاطع دبستان تادبیرستان وهنرستان تنظیم شده اند، برخی مفاهیم و داده های کتاب های درسی را گسترش  دهند و با ترتیب دادن فعالیت های عملی و پژوهشی در ارتباط با مطالب کتاب های درسی، علاقه ی آن هارا به شناخت تاریخ واقعی گذشته ی میهن خود و بهره گیری از آن برای روشن کردن و هموارسازی راه آینده برانگیزند.فعالیت های این دستنامه با مراجعه به تک تک کتاب های درسی: فارسی، تاریخ، تعلیمات اجتماعی، ادبیات، تاریخ ادبیات، تاریخ هنر...و در مطابقت مطالب کتاب های پایه های مختلف درسی با مطالب کتاب های"تاریخ ادبیات کودکان ایران" تنظیم شده اند.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
زهره قایینی
ویراستار
  • عاطفه سلیانی
کتابداران
سال نشر
۱۳۸۵

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.