اشوزدنگهه

اشوزدنگهه

اشوزدنگهه مغ جوانی است که نزد کوارسمن، مغ بزرگ علوم دینی می آموزد. شاماش رقیب مغ بزرگ او را می کشد تا به معجون جاودانی دست یابد. اشوزدنگهه ناخواسته معجون را می نوشد و عمر جاودانی پیدا می کند، او در طی سفر به تاریخ مأمور مبارزه با شاماش که مظهر پلیدی است می شود.

اشوزدنگهه به معنای درستکار و حق گوست که به عنوان نیروی سفید و نیک سرشت به جستجوی حقیقت می پردازد. او کسی است که در دو جبهه به مبارزه می پردازد. ابتدا با نیروی سرخ و سیاه یا نیروی اهریمنی یعنی شاماش شوموکین و شاگردش و سپس با کسانی که به مردم ستم می کنند. ماجراهای داستان در دوره های تاریخی گوناگون رخ می دهد که در فصل های مختلف و نه به دنبال هم به آن اشاره شده و نویسنده با شگردهایی که به کار برده و با تعقیب و گریز این دو بر جذابیت و هیجان اثر افزوده است. نوجوان با خواندن این رمان سه جلدی که تنها جلد اول آن منتشر شده با ارزش های والای انسانی و اخلاقی برجسته در شخصیت های مختلف آشنا می شود. همچنین اطلاعات تاریخی گسترده که با خلاقیت و زبانی گیرا همراه با ویژگی های گوناگون دوران های مختلف تاریخی در قالب داستانی شیرین و پر هیجان بیان شده که آشنایی با تاریخ و اساطیر را برای نوجوانان ممکن می سازد. در پایان هر فصل هم قطعه ای زیبا و فلسفی آمده که به فلسفه زندگی اشاره می کند.  

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
آرمان آرین
پدیدآورندگان
سال نشر
۱۳۸۷

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.