کتاب کودک و نوجوان: ماه تی تی، کلاه تی تی

ماه تی تی، کلاه تی تی

کتاب ماه تی نی کلاه تی تی، مجموعه ای است از بازی - ترانه ها، شعر و نمایش است. نویسنده در آغاز کتاب سخنی در مورد متن کتاب دارد و از مربیان می خواهد با ابتکار خود و کمک کودکان بخش های گوناگون کتاب را در مهدهای کودک به اجرا در آورند.

نویسنده از ادبیات عامیانه، ترانه ها و قصه ها، متل ها الهام گرفته است و با سبک و ریتم آن ها برای بچه ها شعر، بازی - ترانه و نمایش تالیف کرده هاست. هر کدام از قسمت ها یادآوری یکی از قصه های موزون و بازی - ترانه قدیمی است و کودکان را با عناصر طبیعت فصل ها، عمو نوروز و حاجی فیروز آشنا می کند. مهارت های حرکتی و بازی های گروهی را در کودکان تقویت می کند و هنر اظهار وجود در جمع را به آن ها می آموزد. کودکان ارتباط و برخورد سازنده با دیگران را تجربه می کنند. مطالعه کتاب برای مربیان و کسانی که با کودکان کار می کنند پیشنهاد می شود.

 

 

شناسنامه کتاب:
ویراستار
  • شهرام رجب زاده
شاعر
افسانه شعبان نژاد
سال نشر
۱۳۸۵
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
ناهید معتمدی

ديدگاه شما