کتاب کودک و نوجوان: عاشقانه های شاهنامه

عاشقانه های شاهنامه

عاشقانه های شاهنامه در دو جلد شامل ۱۷ داستان کوتاه عاشقانه در مورد زال، پدر رستم، و ۱۶ زن در شاهنامه، فرانک، رودابه، تهمینه، گردآفرید، سودابه، خوب چهر (مادر سیاوش)، فرنگیس و جریره (زنان سیاوش)، منیژه، کتایون (همسر گشتاسب)، روشنان (زن اردشیر)، گرامی (دختر هفتواد)، دل افروز فرخ پی (همسر شاپور ذوالاکتاف)، گردیه (خواهر بهرام چوبین)، شیرین (همسر خسرو پرویز). برخی از این داستان ها بازآفرینی (به معنی از اثرکهن یا معاصر الهام می گیرند هم موضوع هم شکل و ساخت آن را تغییر می دهند) و برخی بازنویسی خلاق (به معنی ساختاری نو به موضوع کهن دادن) از شاهنامه فردوسی است. 

این دو اثر به نقش زنان و عمق عشق و عاطفه همسر و مادر، تأکید دارد و مقایسه ای بین عشق زنان امروزی با زنان گذشته دارد. همجنین توجه به صلح خواهی در شخصیت این زنان برجسته به خوبی مشهود است. این داستان های کوتاه رنج و ستم هایی راکه در طول تاریخ بر زنان رفته، بازگو می کند. نویسنده، گاه با لحن و زبان عامیانه و کوچه بازاری گاه زبان رسمی رابطه صمیمانه به وجود آورده، و شناخت لازم را از زنان مشهور و زنان ناآشنای شاهنامه به مخاطب خود می دهد.

 

 

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
محمدرضا یوسفی
سال نشر
۱۳۸۸
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
رفعت نمازی

ديدگاه شما