واقعیت و دروغ ها

کلاریس که در کلاس پنجم درس می خواند، در پاسخ به سوال معلمش که چرا اسم کتاب بچه اقیانوس است نمی تواند در برگه امتحانی اش جوابی بنویسد. او کتاب را نخوانده و برای آن که در درس فرانسه نمره ی صفر نگیرد دروغ بزرگی می گوید. او می گوید پدر و مادرش والدین واقعی او نیستند و هفته ی گذشته در گیر این مسئله بوده است. همین دروغ او را با واقعیت تکان دهنده ای روبرو می کند. پدر و مادرش در کودکی او را به فرزندی قبول کرده اند!!

کودکان در این سن احتمال دارد به خاطر مسایل کوچک دروغ بگویند اما در این داستان درباره ی موضوع دروغی که می گویند به کودکان هشدار می دهد و آن ها را با عواقب سنگین آن آشنا می کند. برخورد مهربانانه آموزگار کلاریس با موضوع دروغ گویی او بسیار سازنده است. او به کلاریس موضوع انشایی با عنوان "دروغ گفتن به چه درد می خورد" را می دهد تا در تعطیلات کریسمس آن را بنویسد و در نتیجه به کاری که کرده بیشتر فکر کند. کلاریس که متوجه اشتباه خود شده کتاب بچه اقیانوس را در تعطیلات به همراه می برد که حتما بخواند.

تصاویر کتاب با خطوط ساده و سیاه و سفید ترسیم شده و داستان را دلپذیرتر کرده است. این کتاب از مجموعه ی بخوان و بخوان است. مجموعه ای که آموزش و پرورش فرانسه برای بچه هایی که خواندن را تازه آغاز کرده اند پیشنهاد کرده که هم لذت ببرند و هم در خواندن پیشرفت کنند. کتاب براساس ویژه گی های کتاب های درسی ابتدایی در ایران ترجمه و ویرایش شده است.
کتاب دروغ گویی را زشت می شمارد و کارکرد تربیتی دارد.
 

گزیده‌هایی از کتاب

او همان طور که دستگاه فکر خوانش را به کار
می اندازد ومن احساس می کنم که دارد از تمام
وجودم سر در می آورد، می گوید:"کلاریس، تو
چیزی را از من پنهان می کنی؟"

برگردان
بیتا ترابی
تهیه کننده
ژاله فروهر
سال نشر
۱۳۹۱
ناشران
نویسنده
ناتالی کوپرمن
Submitted by editor3 on