شعر کتاب خوب

شعر کتاب خوب از عباس یمینی‌شریف

من یار مهربانم

دانا و خوش بیانم

گویم سخن فراوان

با آن که بی زبانم

پندت دهم فراوان

من یار پند دانم

من دوستی هنرمند

با سود و بی زیانم

از من مباش غافل

من یار مهربانم

عباس یمینی شریف

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۰۹:۰۰
پدیدآورندگان:
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
نویسنده:
عباس یمینی شریف
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.