الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه

آموزش الفبا، پایهٔ آموزش زبان خواندن و نوشتن است. در جامعهٔ ما این اندیشه جا افتاده است که آموزش الفبا ویژه سال نخست دبستان است.

در حالی که آواشناسی و واک شناسی و در پی آن نویسه شناسی و در گامی بالاتر نشانه شناسی آمیختی پیش نیازهای خواندن و نوشتن درست و سنجیده است. این گام‌ها نیاز به سال‌ها فراگیری پیوسته از سوی کودکان پیش دبستان دارد.

بستهٔ الف باورزی با رویکرد آموزش خلاق کودک محور و به شیوه آوایی- رانشی Articulative-Phonics سامانهٔ الفبای فارسی را به کودکان و بزرگ سالان می‌آموزد. در این شیوه آوای واکی و رانش گاه آن بدون کاربرد خواندن یا نوشتن آموزش داده می‌شود.

این بسته برای آموزش بزرگ سالان بی سواد،‌ کسانی که فارسی زبان مادری‌شان نیست اما می‌خواهند فارسی را به شیوه‌ای نو و بازیگون بیاموزند کاربرد دارد.

در این بسته شما:

  • کتاب خودواهای فارسی
  • کتاب هم واهای فارسی
  • کتاب هم واهای اوستایی و عربی
  • کتاب راه نما
  • و افزونه‌های الف بایی را دارید.

چگونگی کار با بخش‌های گوناگون این بسته در کتاب راه نما آمده است.

لوح الف بایی آوایی - رانشی

این لوح کاربرد گسترده‌ای در آموزش سامانهٔ الف بایی به کودکان و بزرگ سالان نوآموز دارد. این لوح را می‌توانید در اتاق کودک یا بخشی از دیوارهای خانه که خود مناسب می دانید یا در کلاس درس بچسبانید. هم چنین این لوح افزاری مناسب برای آشنایی بزرگ سالان نوآموز زبان فارسی است. نگاه پیوسته به این لوح سرآغاز پرسش‌های کودک یا بزرگ سال دربارهٔ سامانهٔ الف بایی فارسی است. برای این که بتوانید به پرسش‌های آن‌ها به درستی پاسخ دهید، راه نمای بستهٔ الف باورزی را موشکافانه بخوانید.

در این لوح سامانهٔ الف بایی فارسی برپایهٔ ویژگی آوایی مانند خودوا و هم وا و رانش گاه آن‌ها و هم چنین ریشهٔ زبانی‌شان مانند زبان اوستایی و عربی آمده است. نقطه‌های رنگی در محور پوستهٔ لوح دسته بندی واک‌ها را آشکار می‌کند.

این لوح دارای یک هسته مرکزی است که در آن نام سامانه نوشته شده است. سپس هسته دوم را داریم که در آن رانش گاه واک‌ها آشکار شده است. در هسته سوم نویسهٔ هنجار این واک‌ها آمده است. و در پوستهٔ آن انگاره‌های جانوری از الف بای فارسی نقش بسته است.

به گونه‌ای طبیعی نگاه به لوح از پوسته به سوی هسته‌های سوم و دوم خواهد بود. آن گونه که فردریک لوباخ آموزشگر آمریکایی دربارهٔ نقش انگاره‌های الف بایی گفته است، این انگاره‌ها، واک‌ها را برای همیشه در ذهن کودک یا بزرگ سال نوآموز ثبت می‌کند. برای نمونه، کودک یا بزرگ سالی که به هشت پا نگاه می‌کند و از درون این هشت پا واک «هٱ» را می‌شناسد در ذهن خود تصویری جاودانی از هشت پا و «هٱ» می‌سازد. جدای از این،‌ انگاره‌های الف بایی که در این بسته و در این لوح آمده است، بی گمان یکی از زیباترین انگاره‌های الف بایی است که تاکنون از سوی یک هنرمند ایرانی آفریده شده است.

در کتابک بخوانید: تجربه معرفی و آموزش واک «ب» به کودکان پیش‌دبستانی

بسته آواورزی به همراه بسته الفباورزی نشان طلا لاک پشت پرنده و نشان گوزن زرد را به انتخاب والدین و کودکان از آن خود کرده است.

 

تهیه کننده
گروه کتابشناسی کتابک
سال نشر
۱۳۹۱
نویسنده
محمدهادى محمدى
Submitted by editor3 on