بازگشت هرداد

بازگشت هرداد

کتاب های فانتزی، پر از جادو و موجودات جادویی اند، کتاب هایی که این روزها نوجوانان زیادی را به خود جذب می کنند. بازگشت هرداد هم یکی از همین کتاب هاست: کتاب هایی که یک جهان جادویی را به نمایش می گذارند، جهانی که تقابل خیر و شر جنگ بین خوبی و بدی یکی از ویژگی های آن هاست.

در روزهایی که بازار ترجمه پر از این دست کتاب هاست، بازگشت هرداد تلاشی است در عرصه ی تالیف، برای عرضه کردن یک فانتزی که فضا و شخصیت های آن برای مخاطب نوجوان ایرانی آشنا باشد.

دختری نوجوان، که دغدغه های نوجوانانه ی خود را دارد، دوست دارد پای کامپیوتر بنشیند وبه جای فکر کردن به شکست دادن غول دریاها، به مهمانی برود وخوش باشد. اما وقتی می فهمد که مادرش یک پری دریایی بوده و حالا وظیفه ی اوست که با نجات بانو هرداد، آرامش را به دریا برگرداند، دنیایش به یک باره تغییر می کند. مخاطب در این گیروداربا او همراه می شود، نگران سرنوشت قهرمانان داستان می شود، برای نجات هرداد با غول ها می جنگد و همراه او مبارزه می کند. 

نوجوانانی که به داستان های فانتزی علاقه مندند، با خواندن این کتاب، به تخیل شان اجازه سفری چند ساعته به سرزمین های جادویی می دهند.

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.