فارسی آموز ادبی ۱

برای کودکان پیش دبستان و سال اول دبستان مجموعه‌ای از دو کتاب خواندن و کارورزی، پوستر، نماکارت آموزش حروف الفبا این مجموعه مهارت‌های چهارگانه سواد: شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن را در کودکان تقویت می‌کند.

در پیش دبستان کودکان با شنیدن داستان‌های کوتاه و زیبای نخودی، لذت از ادبیات را تجربه می‌کنند. داستان‌های ساده، کوتاه و زیبای نخودی شوق خواندن و بیان داستان‌ها را در آن‌ها برمی انگیزد و بدین سان مهارت شنیدن و بیان کردن در کودکان تقویت می‌شود.

در پایهٔ اول دبستان، کودکان الفبا و واژه‌ها را با بازی و شادی، به شیوه‌های خلاق می‌آموزند. افزون بر تقویت مهارت‌های شنیدن و بیان کردن، کودکان در این دوره مهارت‌های خواندن و نوشتن را نیز فرامی گیرند.

در کتاب کارورزی داستان‌های نیمه تمامی وجود دارد که کودکان پیش دبستانی با کمک بزرگسالان و کودکان پایهٔ یک خود به تنهایی داستان را می‌خوانند و با تخیل خود آن را به پایان می‌رسانند. این نخستین تجربه‌های تخیل ورزی در خلق یک اثر ادبی برای کودکان خواهد بود.

سال نشر
۱۳۸۶
ناشران
نویسنده
محمد هادی محمدی
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال
Submitted by admin on