فارسی آموز ادبی ۲

فارسی آموز ادبی ۲

برای سال های دوم و سوم دبستان مجموعه ای از دو كتاب خواندن و كارورزی فارسی آموزادبی دو، بخش میانی این مجموعه ی آموزشی – ادبی است. كودكان افزون بر آموزش زبان فارسی پایه، از راه ادبیات، با مهارت های زندگی و خلاقیت های هنری آشنا می شوند.

در این كتاب كودكان با مفاهیم اجتماعی، همچون صلح و دوستی، همزیستی و مدارا با یكد یگر، و نگهداری از محیط زیست آشنا می شوند و راه های گفت وگو درباره ی آن ها را می آموزند. در كتاب كارورزی كودكان با تمرین های دستوری، مهارت های زبانی خود را افزایش می دهند و شگردهای پرسش و گفت و گو را می آموزند. در كارگاه داستان با چگونگی ساخت داستان آشنا می شوند. در بخش نوشتن خلاق، چگونگی نوشتن هنرورانه را می آموزند. در كارگاه نمایش خلاق در نقش شخصیت هایی كه دوست دارند، قدرت زبان و بیان خود را تجربه می كنند و در كارگاه قصه گویی، چگونگی روایت كردن یك قصه را می آموزند. اما هنوز باز هم چیزهایی برای تجربه كردن، آموختن و لذت بردن كودك مانده است. در هر درس، زبان آموزان یك خندانك جایزه می گیرند و با آن كاربردهای زبان را در آسایش جان می آموزند و با خنده های شیرین خود را سبک می سازند.

برای آگاهی از مراکز فروش این کتاب این جا کلیک کنید.

 

کاربردها و فعالیت ها

 نخودی (شخصیت اصلی در فارسی آموز ادبی) با شخصیتی به ظاهر کوچک و روحی بزرگ و حساس و کنجکاو، درست همانند کودکانی است که داستان هایش را می خوانند. در واقع داستانهای او تخیل به واقعیت درآمده گروه پرشماری از کودکان اند. نخودی شخصیتی بزرگسال نیست که با کارهای عجیب و غریب، خود را وارد ذهن کودکان کند. رخدادهای داستانک ها همگی در حوزه زندگی و تخیل کودکان اند. کودکان با او شاد میشوند، می خندند، شگفت زده می شوند و یاد می گیرند. همه چیز در داستانک های نخودی با سادگی کودکانه همراه است. این کتاب برای کودکان پیش دبستانی و پایه اول دبستان مناسب است. 

در این پیوند می توانید تجربه های آموزگاران و پدر و مادرها در کار فارسی آموز ادبی با کودکان را بخوانید:

http://chlhistory.org/fa/experience.c

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
محمدهادى محمدى
سال نشر
۱۳۸۴
راهنمای کتاب:
گروه سنی:
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ