گوسفندی که خیلی کوچک بود

گوسفندی که خیلی کوچک بود

" فرفری " گوسفند سفیدی است که در یک صبح درخشان بهاری به دنیا می آید. روزها می گذرد اما فرفری بزرگ نمی شود! گوسفندهای دیگرفرفری کوچولو را مسخره می کنند و می خندند. فرفری غصه می خورد و برای اینکه بزرگ به نظر برسد خودش را با برف سفید و شکوفه های سفید گیلاس و پشم های سفید چیده شده بقیه گوسفندان می پوشاند.

اما بازهم او را مسخره می کنند و می خندند. همین فرفری کوچولو روزی گوسفندان را از چنگال گرگ گرسنه نجات می دهد! داستان با درونمایه ای روانشناختی وعاطفی، ویژگی های اخلاقی و انسانی را همزمان با آموزش غیرمستقیم در قالب داستان بررسی می کند. شخصیت اصلی داستان " فرفری" با شجاعت به جنگ گرگ می رود و آن هایی را که مسخره اش می کردند از مرگ نجات می دهد. کودک با شنیدن داستان با مفاهیمی چون شجاعت، کمک به همنوع، مسخره نکردن، نیاز به کمک دیگران و گذشت، آشنا می شود. نویسنده که راوی داستان است، با بیانی شیرین و کودکانه، مخاطب را به دوستی، آرامش و محبت تشویق و به ویژگی های انسانی تاکید می کند. متن کتاب کوتاه و ساده است و برای کودکان کم بینا مناسب سازی شده است. صفحه سفید و رنگ تیره نوشته ها و بزرگ بودن کلمات، خواندن کتاب را برای کودکان کم بینا ممکن می کند. متن داستان در هر صفحه با قلم بسیار بزرگ دوباره نویسی شده و در کنار هر تصویر قرار گرفته است. کلمات به قدری درشت نوشته شده اند که کودک کم بینا بتواند بدون کمک دیگران احساس خواندن کتاب به تنهایی (مستقل) را تجربه کند. آموزگاران و مربیان می توانند بخشی از مفاهیم داستان، کنش های شخصیت اول داستان در برابر غم و شادی و فضای داستانی را با توصیف جزئیات تصاویرو رنگ ها، به کودک کم بینا انتقال دهند. علاقه مندان می توانند این کتاب را در بخش کودکان با نیاز ویژه کتابخانه تخصصی خانه کتابدار جستجو کنند.

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
راب لویس
برگردان
  • هوشنگ آزادی ور
سال نشر
۱۳۷۶

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.