کتابخانه های کوچک تابستانی «با من بخوان» راه‌اندازی می‌شوند

هم‌زمان با آغاز فصل تابستان، کارشناسان برنامه «با من بخوان» بر آن شده‌اند با ارسال بسته‌های تابستانی کتاب برای کودکان برخی مناطق همچون سیستان و بلوچستان، کوهدشت لرستان، حاشیه شهر اصفهان، حاشیه شهر تهران و برخی مناطق دیگر و راه‌اندازی کتابخانه های کوچک تابستانی، تابستان کودکانی را که در سراسر سال گذشته زیر پوشش برنامه «با من بخوان» بوده‌اند با کتابخوانی همراه کنند.

راه‌اندازی کتابخانه های کوچک تابستانی

به گزارش روابط‌عمومی برنامه «با من بخوان» در آخرین سفر کارشناسان این برنامه به مناطق گوناگون در اردیبهشت‌ماه سال جاری، شماری از آموزگاران آمادگی خود را جهت باز نگاه داشتن مدرسه‌های خود، چند روز در هفته و خواندن و به امانت سپردن کتاب به کودکان اعلام کردند. با توجه به این‌که در این مناطق کودکان هیچ امکان تفریحی را جهت گذران اوقات فراغت در تابستان ندارند، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در پاسخ به این درخواست و نیاز کودکان، بسته‌های کتاب برای همه گروه‌های سنی کودکان آماده و به مناطق ارسال کرده است تا کتابخانه های کوچک تابستانی خود را در هر کجا که می‌توانند برپا دارند.

در راه‌اندازی این کتابخانه های کوچک تابستانی، انتشارات فنی ایران، نشر هوپا، انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و همچنین صندوق آموزش و توانمندسازی کودکان کار و محروم وابسته به این موسسه در کنار هم قرار گرفتند تا مجموعه‌ای از کتاب‌های باکیفیت و گیرا برای تابستان کودکان این مناطق فراهم کنند.

در اجرای طرح کتابخانه های کوچک تابستانی، کودکان و نوجوانان که در سال گذشته با ادبیات کودکان و شیوه‌های بلندخوانی آشنا شده‌اند به یاری مربیان و آموزگاران خود می‌آیند تا این کتابخانه های کوچک را در طول تابستان در مدرسه، مسجد یا حتا خانه‌های خود فعال نگاه دارند. در پایان تابستان، تمامی کتاب‌های کتابخانه های کوچک تابستانی به کتابخانه‌های کلاسی‌ بازگردانده می‌شوند تا در سال آینده تحصیلی نیز دوباره با کودکان خوانده شود.

کارشناسان برنامه «با من بخوان» ضمن سپاس از انتشارات فنی و نشر هوپا، برای این کودکان تابستانی رنگین، لذت‌بخش و پربار آرزو می‌کند.

با برنامه «با من بخوان» بیشتر آشنا شوید:

 

کتابخانه های کودچک تابستانی

 

کتابخانه های کوچک

 

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات

 

کتابخانه های تابستانی

 

 

 

کلیدواژه:
Submitted by editor71 on