لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی از ثریا قزل ایاغ منتشر شد

لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی از ثریا قزل ایاغ منتشر شد

بازنشر کتاب «لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی» از استاد ادبیات کودکان ثریا قزل ایاغ که با گذشت زمستان و رسیدن به بهار به سالگرد درگذشت‌اش می‌رسیم، شاید بهترین یادمان و یادآوری ارزش‌های کار او باشد. زیرا به راستی او را آن چنان که محمدهادی محمدی در آغاز کتاب‌اش این گونه خطاب می‌کند، باید مادر لالایی‌ها دانست: 

بانویی که عاشق لالایی‌های زمین بود

از لالایی‌های سبز جنگل

تا لالایی‌های آبی دریا

از لالایی‌های شب‌های مهتابی

تا لالایی‌های زرد آفتابی

بانویی که مادر لالایی‌ها بود 

و کودک برای‌اش وسعت بی‌پایان 

و تا بود نغمه خوان با آهنگ‌های لالایی 

این وسعت بی‌پایان  را پیش می‌راند

خرید کتاب لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی

کتاب «لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی»، آواهایی هستند آهنگین که میان نوزاد و مادر یا دایه پیوند می‌سازند. پیوندی از راه زبان و احساس. نوزاد با این لالایی‌ها و ترانه‌ها زیر و بم زبان مادری را می‌شناسد و با احساسی که در آن‌ها وجود دارد، آرامش بودن در کنار مادر یا دایه را حس می‌کند. همه کوشش نویسنده در این کتاب باز کردن راز ماندگاری لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی و نقش و کارکرد آن‌ها میان مادر و دایه از یک سو و کودک از سوی دیگر است.

در پایان کتاب البته مجموعه ارزشمندی از کتاب‌های مناسب گروه سنی نوزاد و در ارتباط با محتوای این کتاب آمده است که می‌تواند کار نویسنده این اثر را پربارتر کند. تصویر روی جلد این کتاب از خانم فرح اصولی هنرمند نقش برجسته است که با اجازه ایشان روی جلد آمده است. موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان از لطف و مهر ایشان سپاسگزار است. 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.