شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۸۰/۱۳۵۹

شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۸۰/۱۳۵۹
وژیش ژوفسکی (لهستان)
برگردان: 
صغرا قاسمی فر

کتاب دریچه ای است به روی جهان

آن کتابی را که دوست دارید بردارید و شروع به خواندن بکنید، هرچه بیشتر بخوانید، درباره دنیایی که در آن بزرگ می شوید، بیشتر یاد خواهید گرفت. آن را عوض خواهید کرد و دنیای بهتری خواهید ساخت. آنچه می سازید، باید دنیای صلح و دوستی باشد. دنیایی با کتاب های خوب و بچه های خوشبخت، شما می توانید، در به وجود آمدن چنین دنیایی کمک کنید.

آرزو می کنم پنجره های فراوانی را باز کنید. کتاب هایی را که انتخاب می کنید با دقت انتخاب کنید و ارزش این را داشته باشند که علاقه مند شوید دوباره آن ها را بخوانید.

 

راهنما

دیدگاه ها

كتاب بعد إز مادر بزرگ ترين فرشته كمك رسان اين جهان است


ديدگاه شما