شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۸/۱۳۷۷

بارت مویرت (بلژیک)
برگردان: 
ثریا قزل ایاغ

کتاب زمزمه خاموش واﮊه ها

خورشید شاید بدرخشد. نفرت شاید عشق بورزد و عشق شاید به نفرت برسد به این بی رحم ترین نبرد.

دخترها شاید دگرگون شوند. و پسرها نه. و این شاید در پیرنگ یک داستان روی دهد. بهار شاید پاییز شود. و فروردین شاید به خرداد برسد. و واژه ها شاید زمزمه ای خاموش سر دهند. اشباح شاید به دام افتند. دلها شاید خون بگریند. و این همه شاید پیش آید وقتی تو می خوانی. کتابها شاید پایان گیرند. و لبخند ها شاید بر لبها بمانند. داستانها از جنس "هر چه پیش آید" هستند.

 

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.