شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۸/۱۳۸۷

شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۸/۱۳۸۷
چاکراباند پوسایاکریت (تایلند)

کتاب روشنگر است و دانایی شادی بخش

جستجو برای دست یافتن به دانش از راه خواندن از اهمیت خاصی برخوردار است و بنیاد آن در کودکی گذاشته می‌شود. به نظر من کودکان تایلندی با توجه به سنت‌ها و فرهنگی که در آن رشد کرده‌اند، از دیرباز با علاقه دستیابی به دانایی از راه خواندن آشنا شده‌اند.

والدین نخستین آموزگاران آن‌ها بوده‌اند و سپس روحانیون که به عنوان حامیان اصلی نسل جوان در راهنمایی و آموزش مسائل روحی و عقلانی راه‌گشایی کرده‌اند.

برای ترسیم نقاشی حاضر، سنت‌های مدون شده کهن تایلندی الهام‌بخش من بودند: قصه‌گویی برای کودکان، گام‌های اول یادگیری با خواندن نوشته‌هایی که بر برگ‌های نخل ثبت می‌شدند و بر چهار پایه‌هایی گذاشته می‌شدند که صرفاً برای این کار طراحی شده بودند.

قصه‌های ثبت شده بر برگ‌های نخل عموماً مربوط به آیین بودایی بودند و بخش‌هایی از زندگی بودا را بازگو می‌کردند. این آثار برگرفته از کتاب جاتاکاس بر هدف والای پرورش ذهن‌های جوان و تحکیم ایمان و تخیل تأکید داشتند.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.