با پرسش های جنسی کودکان چه باید کرد؟

در مقدمه ی کتاب آمده است که گفت و گو درباره ی موضوعات جنسی، یکی از دشوارترین مباحثی است که پدران ومادران و مربیان مهدهای کودک، در تربیت کودک خردسال با آن روبه رو هستند وبرخورد تند یا بی توجهی به پرسش های کودک در این زمینه، سبب خواهد شد او برای یافتن پرسش های خود به راه هایی روی بیاورد که شاید نادرست یا خطرناک باشند.

در کتاب اشاره شده است که والدین و مربیان موظف اند به این گونه پرسش های کودک پاسخ دهند، زیرا برخلاف تصور بزرگترها پرسش درباره ی مساله ی جنسی و آلت تناسلی، همان قدر برای کودک ساده و بدیهی است که پرسش درباره ی بینی یا دستش. کودک از ۳ سالگی متوجه جنسیت خود می شود و در ۴ - ۵ سالگی می خواهد بفهمد که چه تفاوتی با مادر یا پدر خود دارد. پاسخ فراخور سن کودک و به اندازه - نه کمتر و نه بیشتراز دامنه ی پرسش کودک و معرفی درست اندام جنسی به او همراه با تاکید برحفظ بهداشت فردی، از راه های مناسب برای ارضای کنجکاوی کودکان است. در کتاب به نشانه هایی نیز اشاره شده که مشاهده ی آن ها در کودکان، به معنای وجود اضطراب، امر و نهی بیش از اندازه ی بزرگترها، نداشتنتحرک کافی، تنبیه مکرر و...آن هاست. نمونه هایی از پرسش های جنسی کودکان و تصور غلط آن ها در این زمینه و فعالیت های پیشنهادی برای آشنایی کودکان به شیوه های درست با این مقوله، از دیگر موضوعات این کتاب است.

برگردان
ناصر یوسفی، هنگامه بازرگانی
تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۸۲
نویسنده
ناصر یوسفی، هنگامه بازرگانی
Submitted by editor3 on