مجموعه مرزﭙرگهر: گرگ آوازخوان

مجموعه مرزﭙرگهر: گرگ آوازخوان

 

قصه ی گرگ آوازه خوان از قصه های عامیانه ترکمنی است که در مجموعه مرز پرگهر منتشر شده است.

روزی گرگی برای شکار حیوانی به راه افتاد. او رفت و رفت تا به دره‌ای سرسبز رسید. در آن‌جا بره‌ای را دید... اما از بره گول خورد. بره فرار کرد و گرگ خواند:

آواره بود یک بره         تک و تنها بود تو دره 

فلفل و نمک نمی‌خواست        گوشت لذیذ بره

و بعد گرگ بزی را می‌بیند و بعد گوسفندی و بعد اسبی و هر بار شعر می‌خواند و در انتهای قصه مخاطب می‌فهمد که زوزه کشیدن گرگ چه معنی دارد و می‌فهمد که ترکمن‌ها با این قصه در واقع انتقام خود را از گرگ‌ها می‌گیرند.

تصاویر زندگی چوپانی، کلبه‌ها و پوشاک و زیبایی اسب ترکمن را به خوبی تصویر می‌کنند. متن ترکمنی و فارسی با هم قصه را پیش می‌برند. در انتهای کتاب درمورد استان اطلاعاتی آمده است و منابع مربوط به زبان و گویش‌های ایرانی هم نوشته ‌شده است.

کتاب مناسب کتابخانه‌های آموزشگاهی نیز هست و درس جغرافیا را غنی می‌کند.

 

 

شناسنامه کتاب:
سال نشر
۱۳۸۶
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
گروه سنی:
معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال, معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال, فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان
تحلیل کننده کتابشناسی:
فروغ جمالی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ