کتاب کودک و نوجوان: چه کسی به دنبال آقا فیله می رود؟

چه کسی به دنبال آقا فیله می رود؟

یک روز آقا فیله می خواهد آب تنی کند. حیوانات دیگر هم به دنبال او راه می افتند! می دانید چه حیواناتی و چند تا بودند؟ دو کرگدن، سه تا زرافه، چهارتا شیر، پنج تا گورخر، شش تا کفتار، هفت تا گراز، هشت تا قورباغه، و نه تا پرنده سخن گو می روند تا با او آب تنی کنند.

کودکان ۴-۶ سال هم با حیوانات مختلف و برخی از ویژگی های آنان و اعداد آشنا می شوند.
 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Quien sigue aun elfant
نویسنده
Teresa Novoa, ترسا نووآ
برگردان
  • مهران فرهاد زادگان
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۸۶

ديدگاه شما