ضدها

کتاب "ضدها" کودکان را در یادگیری مفاهیم متضاد و درک آن‌ها یاری می‌رساند. مفاهیمی همچون کثیف و تمیز، غمگین و خوشحال، خواب و بیدار، بزرگ و کوچک، آهسته و تند و ... کودک با مشاهده ی تصویرهای رنگی و جذاب، شروع به مقایسه می‌کند و با کمک بزرگترها که واژه‌ها را برایش می‌خوانند، مفاهیم متضاد را می‌آموزد. خواننده کتاب، کودک را راهنمایی می‌کند تا به این ترتیب ذهن او بر مفهوم موردنظر متمرکز شود. تصویرهای جانورانی که کارهای آدم ها را انجام می‌دهند و لباس به تن دارند، سبب گیرایی کتاب اند. کلمات به زبان انگلیسی نیز آورده شده اند.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
سوسن ژالی
سال نشر
۱۳۸۳

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.