کتاب کودک و نوجوان: طبیعت در کلاس درس: راهنمای آموزش تنوع‌زیستی برای آموزگاران

طبیعت در کلاس درس: راهنمای آموزش تنوع‌زیستی برای آموزگاران

تنوع‌زیستی موجود بر کره زمین بر حیات انسان و دیگر موجودات زنده اثرگذار است، اما این ارتباط به ندرت قابل درک و مشاهده است. به همین خاطر، انسان‌ها متوجه اثرگذار بودن فعالیت‌هایشان (هر چند کوچک) بر محیط زیست جهانی نیستند. محیط‌ زیست امروزه بیش از هر زمان دیگری به سمت نابودی پیش می‌رود. کره زمین به ساکنانی نیاز دارد که در هم تنیدگی روابط اشکال مختلف حیات بر کره زمین را درک کنند، نسبت به مسایل و مشکلات محیط‌زیستی حساس باشند، دانش کافی درباره محیط‌زیست و تنوع زیستی اطراف خود داشته باشند و علاوه بر آن بتوانند مشکلات موجود را تشخیص دهند و فعالانه برای حل آن بکوشند. دوران کودکی بهترین زمانی است که می‌توان تربیت چنین شهروندانی را پایه‌ریزی کرد.

کتاب «طبیعت در کلاس درس»، یک کتاب راهنما برای آموزگاران رسمی و غیررسمی است تا به کمک آن به کودکان ۱۱ تا ۱۴ ساله درباره تنوع‌زیستی و مسایل گوناگون مرتبط با آن آموزش دهند.
کتاب پنج فصل اصلی دارد: ۱) تنوع زیستی چیست؟ ۲) اکوسیستم چیست؟ ۳) عوامل تهدید تنوع‌زیستی و محیط‌زیست چیست؟ ۴) دلایل حفاظت از تنوع‌زیستی و محیط‌زیست و ۵) راهکارهای حفاظت از تنوع‌زیستی.
در فصل‌های اول و دوم، دانش‌آموزان با مفاهیم پایه محیط‌زیست آشنا می‌شوند. آشنایی با این مفاهیم به آن‌ها کمک می‌کند تا مفاهیم پیچیده‌تری همچون عوامل تهدید، لزوم حفاظت و راهکارهای حفاظت از تنوع زیستی و محیط‌زیست را بهتر درک کنند.

Unknown Object

هر فصل با دانستنی‌های آموزگار آغاز شده است. در این قسمت مطالبی مرتبط با محتوای فصل در اختیار آموزگار قرار گرفته است تا با مطالعه آن بتواند فعالیت‌های پیشنهادی مرتبط را با دانش کافی اجرا کنند. در ادامه هر فصل، یک تا سه فعالیت مرتبط با موضوع فصل پیشنهاد شده است. فعالیت‌های کتاب بر پایه حل کردن مسایل به صورت گروهی (گفتگوی گروهی، بازی و ...) و آموزش یک مفهوم به چندین روش طراحی شده‌اند. به شکلی که دانش‌آموزان وادار به تفکر خلاقانه و موشکافانه درباره مسایل جهانی محیط‌زیست شوند و از خود بپرسند: «چرا و چگونه باید کارهایمان را انجام دهیم؟ آیا می‌توان آن را به شیوه دیگری انجام داد تا آسیب کمتری به محیط‌زیست وارد کند؟». در ابتدای هر فعالیت، جدول مشخصات کلی فعالیت شامل اهداف، گروه سنی، زمان مورد نیاز و ابزار لازم نوشته شده است. در توضیح فعالیت‌ها نیز به خوبی کارهایی که آموزگار پیش از برگزاری کلاس لازم است انجام دهد، مراحل اجرای طرح درس و چگونگی پایان دادن و ارزیابی فعالیت توضیح داده شده است.
کتاب با فصل ششم (پیوست‌ها) به پایان می‌رسد. در این فصل علاوه بر پیشنهاد چندین فعالیت تکمیلی، یک نمایه توصیفی برای توضیح واژه های دشوار کتاب در نظر گرفته شده است.  
برای آشنایی بیشتر با چهارچوب فکری طراحی کتاب، محتوای آن و شیوه استفاده از آن بهتر است مقدمه کتاب پیش از استفاده از آن مطالعه شود.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
صفورا زواران حسینی، فاطمه حسینی زوارئی، لیلا آمیغ و سارا باقری
ویراستار
برگردان (متن)
سال نشر
۱۳۹۱
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
صفورا زواران حسینی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ