شناخت از طریق بازی

ناشر در آغاز کتاب، گوشزد می‌کند: راهنمای حاضر با عنوان «شناخت از طریق بازی» در سال ۱۹۹۳ از سوی نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل و امور پناهندگان در بلگراد، تدوین شده وعملاً در چندین کشور مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از تهیه این راهنما کمک به کودکان است تا با بازی‌های مختلف، به دادوستد عاطفی و بیان بی‌تشویش احساسات خود بپردازند و از این راه بتوانند بر اضطراب‌های ناشی از آسیب‌های عاطفی چیره شوند و با امید به آینده بنگرند سپس ابراز امیدواری کرده است که ترجمه فارسی آن، نه تنها برای پناهندگان، بلکه به شکل گسترده برای همه جامعه سودمند باشد.

در صفحه عنوان کتاب آمده است: «من خیلی چیزها می‌دانم، من خیلی کارها می‌توانم انجام دهم، اما نیاز دارم که درک کنم.»

در آغاز مقدمه کتاب به قلم دکتر روزیکاروزاندیچ پروفسور روان‌شناسی رشد، چنین می‌خوانیم: ما در دنیای استثنائی و عجیبی زندگی می‌کنیم دوران جنگ و از میان رفتن پرشتاب بخش بزرگی از جمعیت دوران تباهی سیستم‌های ارزشی و غیرانسانی شدن روابط میان افراد.... دورانی که همه احساسات پالایش یافته انسانی و تفاهم میان انسان‌ها رنگ باخته است، دورانی که گروه‌های حاشیه‌ای رو به فزونی می‌روند.... کودکان بیش از سایر آحاد مردم در معرض خطر قرار دارند برای مثال، اخیراً وحشیگری و پرخاشگری به شکل بزهکاری آشکار بروز کرده و حتی مواردی از خودکشی در میان نوجوانان دیده شده است...

راهنمای حاضر... به نیازهای فوری این کودکان پاسخ می‌گوید. موضوع مورد بحث این راهنما تشکیل کارگاه‌هایی برای کودکان ۷ تا ۱۴ ساله است. هدف اولیه این کارگاه ها ایجاد حس رقابت، تقویت قدرت بیان و در مدت زمانی کسب تجربیات درونی مهم است. نویسندگان این راهنما الگوی کارگاه خود را بر پایه ی روش «رشدی ـ روانی»  بنا کرده اند. بازی ـ تجربه ـ شناخت رشد.... راهنمای حاضر شامل ۱۵ کارگاه برای کودکان کوچکتر و ۱۲ کارگاه برای کودکان بزرگتر است. ساختار بنیادی همه کارگاه ها یکی است بازی های مقدماتی، تم اصلی، بازی های پایانی.

در مقدمه [احتمالاً نویسندگان] توضیح داده شده است که این راهنما شامل ۲۰ کارگاه آموزشی برای کودکان است. اجزای تشکیل دهنده هر کارگاه، شرکت‌کنندگان، بازی‌های گروهی، حادثه و تجربه‌اند. در این کارگاه‌ها بازی‌ها امکاناتی برای تجربه‌های جدید پدید می‌آورند و شرکت‌کنندگان این تجربه‌ها به دانش جدیدی دست می‌یابند که به رشد آن‌ها کمک می‌کند.

در پایان کتاب، نمایه الفبایی بازی‌ها آمده است

با تمام شدن نسخه‌های چاپ شده این کتاب، انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با اجازه کمیساریای عالی پناهندگان این کتاب را با ویرایش تازه با نام «شناخت از راه بازی» منتشر کرده است.

شناخت از راه بازی

درباره مترجم کتاب «شناخت از راه بازی»

زهره قایینی یکی از فرهنگیان و مترجمان ایرانی، کارشناس ارشد کتابداری، کارشناس ادبیات کودکان، عضو شورای کتاب کودک و یکی از پایه گذاران موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است. قایینی پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در یک دوره زمانی به عنوان آموزگار روستا و سپس به عنوان مترجم در یونیسف ایران کار کرده‌ است.

پیش از همکاری در پژوهش و نگارش مجموعه کتاب‌های مرجع تاریخ ادبیات کودکان ایران مدتی در نشریه‌های گوناگون به نوشتن مقاله، ترجمه و ویراستاری سرگرم بوده و چندین کتاب ترجمه از او منتشر شده‌ است.

در کارگاه‌های سالانه ادبیات کودکان در شورای کتاب کودک، تدریس تاریخ ادبیات کودکان ایران و تصویر در کتاب‌های کودکان را بر عهده دارد. زهره قایینی در گستره ادبیات کودکان در سه حوزه تاریخنگاری، شناخت تصویر و تصویرگری و ترجمه متون تئوریک و داستانی تخصص دارد و آثاری را هم برای کودکان ترجمه کرده است.

 مجموعه «اما»، «زمانه صلح»، «صحرا زیستگاه ماست»، «پرنده قرمز»، «فراتر از یک رویا» و «همایش پرندگان»، «تصویرگری کتاب‌های کودکان: تاریخ، تعریف، گونه‌ها» و «خ‍وان‍دن‌ ب‍ا ن‍وزاد و ن‍وپ‍ا: چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍وزاد و ن‍وپ‍ای‌ خ‍ود ک‍م‍ک‌ ک‍ن‍ی‍م‌ ت‍ا دن‍ی‍ای‌ واژه‌ه‍ارا ک‍ش‍ف‌ ک‍ن‍د؟» از دیگر آثار اوست. او چندین اثر نیز با همکاری افراد دیگر ترجمه کرده است مانند «حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم» و «شناخت ادبیات کودک از روزن چشم کودک».

برگردان
زهره قایینی
تصویر اضافی
تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۷۶
Submitted by admin on