شارون دالگلیش

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با شارون دالگلیش را مشاهده کنید.

کتاب «نجات حیات وحش» با ساختاری گزارشی درباره پیوند انسان با طبیعت و دیگر موجودات زنده و لزوم همراهی همه موجودات کره زمین برای ساختن جهانی سالم، اطلاعات سودمند، گیرا و گاه شگفت‌انگیزی به مخاطب می‌دهد، همچون: «اگر یک گونه گیاهی نابود شود، بیش از ۴۰ حیوان که برای بقا به آن متکی‌اند نیز ممکن است در معرض تهدید قرار بگیرند».
پنجشنبه, ۳۰ آبان