تونی دوسالز

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با تونی دوسالز را مشاهده کنید.

کتاب «زشت‌های زیبا» از مجموعه کتاب «علوم ترسناک» کتابی علمی و طنزآلود درباره جانوران کوچکی است که اغلب از آن‌ها می‌ترسیم یا چندش‌مان می‌شود، مانند کرم‌ها، مورچه‌ها و عنکبوت‌ها و در کتاب به آن‌ها جانوران موذی گفته می‌شود.
یکشنبه, ۱۴ شهریور