متیو مودت

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با متیو مودت را مشاهده کنید.

«انگشتان پا اسم ندارند» برای همین ناراحت هستند. هر بار تلاش می‌کنند یک اسمی مانند عدد یا نت‌های موسیقی را روی خودشان بگذارند. این نام‌گذاری‌ها برای آموزش عددها و واک‌ها (حرف‌ها) و غیره به کودکان کمک می‌کند.
دوشنبه, ۱۸ مرداد