روش پژوهش برای کودکان دبستانی

روش پژوهش برای کودکان دبستانی
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
نسرین دخت عماد خراسانی
سال نشر: 
۱۳۸۶
توضیح تکمیلی نگارنده: 
نضهت قریشی

مطالب این کتاب براساس توانایی های کودکان در دوره ی پیش دبستانی و دانش آموزان اول تا پنجم دبستان تنظیم و ارائه شده است. یکی از کتاب های بسیار ارزنده ای است که  در زمینه ی موضوع آن تئوری و عمل به طرز بسیار زیبایی تلفیق شده و کتاب را قابل استفاده برای همه پدران و مادران و مربیان در هر سطح تحصیلات نموده است.

این کتاب مبتنی بر تجربیاتی است که نویسنده ضمن فعالیت های پژوهشی خود و شرکت در دوره های آموزشی ذیربط کسب نموده و به شیوه ی گام به گام روحیه ی پژوهشگری و کسب مهارت های لازم برای آن را در کودکان آموزش می دهد.

۱۳ نمونه ی عملی آموزش برای پژوهش های دبستانی در پایه های مختلف ضمن اینکه الگوی بسیار آسانی به پدر و مادرها و مربیان می دهد زمینه ی اندیشیدن به نمونه های دیگر و گسترش عمل را نیز برای آنان فراهم می کند.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام