همکاران

گروه تهیه خبر و مقاله:

 • مسعود میرعلایی، نرگس پرسنده خیال، یاشار هدایی، صفورا زواران حسینی، بهار اشراق، بهاره بهداد، لیلا کفاش‌زاده و سپیده سیف اشرفی

گروه کتابشناسی:

 • ویکتوریا فاتحی، عادله خلیفی، مسعود میرعلایی، صفورا زواران حسینی و عاطفه عزیزی

گروه مترجم‌ها:

 • صفورا زواران حسینی، سپیده قلی پور، بهار اشراق، فاطمه زمانی، ربابه نصیری پور، مینا حدادیان، مونا فرخنده فال، ستاره بابایی (داوطلب)،  ترانه خداویردی (داوطلب)، فرشته یزدانی (داوطلب) 

گروه مشاوران:

 • محمدهادی محمدی
 • زهره قایینی
 • دکتر مهدی محمدی (بهداشت و تندرستی)
 • فرزانه طاهری (کتابداری)
 • لیلا کفاش‌زاده (کارشناس میراث فرهنگی)
 • صفورا زواران حسینی (محیط زیست)

آماده‌سازی نوشته‌ها:

 • سپیده سیف اشرفی، عاطفه عزیزی،  فاطمه عبدی، یاس فرهومندفر و کیمیا ضیایی

مدیر فنی و مسئول سایت:

 • مهرداد محمدی