ریشه عصبانیت و کج خلقی‌ها در مغز کودک متفاوت است

ریشه عصبانیت و کج خلقی‌ها در مغز کودک متفاوت است

 محققان حوزه تربیت کودک معتقدند ریشه عصبانیت و کج خلقی‌ها در مغز کودک متفاوت است. یعنی برخی کج خلقی‌ها در طبقه بالای مغز کودک شکل می‌گیرد و برخی هم در طبقه پایین مغز او. در نتیجه راهکارهای آرام کردن این دو نوع عصبانیت متفاوت است.

فیلم کوتاه زیر، ابتدا شما را با نشانه‌های این دو نوع عصبانیت آشنا می‌کند، سپس راهکارهایی برای آرام کردن هر کدام معرفی می‌کند؛ راهکارهایی که هم شما را در آرام کردن کودکتان، در موقعیت‌هایی که اوضاع از کنترل‌تان خارج است، توانمند می‌سازد، و هم روش‌های مهار عصبانیت را از کودکی در او نهادینه می‌سازد تا خودش هم در آینده، زمانی که عصبانی شد، از آنها استفاده کند.

آپارات:
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۰۷-۱۴ ۱۴:۰۳
متن سفارشی:

ديدگاه شما