بازی بالا بلندی

بالا بلندی یکی از بازی‌های محلی و قدیمی است. این بازی بصورت چند نفره و در فضای باز انجام می‌شود و از نظر تعداد بازیکنان محدودیت ندارد.

شرکت کنندگان یک نفر را به عنوان گرگ انتخاب می‌کنند که باید دنبال بچه‌های دیگر شرکت کننده بدود و آن‌ها را بگیرد. وقتی گرگ به یکی از بچه‌ها نزدیک شود او باید روی یک بلندی که از پیش تعیین شده، برود و تا وقتی روی بلندی است گرگ نمی‌تواند او را بگیرد. گرگ، بازی را با دنبال کردن کودکان دیگر ادامه می‌دهد.

هر کس را پیش از این که روی بلندی بایستد بگیرد، گرگ می‌شود و کار او را دنبال می‌کند. وقتی گرگ، دنبال کودکی می‌دود، دیگران شعر می‌خوانند و شادی می‌کنند و در عین حال مواظب‌اند گرگ هدفش را عوض نکند و آن‌ها را نگیرد.

وقتی گرگ دارد دنبال کودکی می‌دود، بچه‌ها می‌خوانند:

گرگ بازی تنبلی هرگز مکن / جان من! خود رابه گوشه کز مکن

در این بازی ممکن است به جای بلندی، کودکان با گچ یا زغال، دایره یا مربعی بکشند و درون آن را جای امن بدانند.

ایراد بازی

یکی از ایرادهای بازی این است که قانون مشخصی برای مدت زمان اقامت افراد در بلندی ندارد؛ بنابراین همه می‌توانند به یک بلندی رفته و مدت زمان طولانی در آنجا بمانند و کاری از دست گرگ برنمی آید، که این کار باعث بی‌مزه شدن بازی و از بین رفتن هیجان آن می‌شود. البته بازیکنان بسته به سن و سال می‌توانند قوانینی برای رفع این ایراد بگذارند.

 به طور مثال هیچ شخصی حق ندارد بیشتر از ۱۰ ثانیه در یک بلندی بماند و گرگ هم حق ندارد که در کنار افرادی که در بلندی هستند، در انتظار بماند تا پس از اتمام ۱۰ ثانیه فوراً آنها را بگیرد؛ و باید حداقل از آن‌ها ۵ متر فاصله بگیرد. در این صورت هم بازی جریان می‌یابد و هم هیجان بیشتری خواهد داشت.

امروزه، می‌توان این بازی را به خاطر هیجان و سرعت و تحرکی که دارد، و با هدف ایجاد شور و شادی، تقویت عضلات، سرعت و دقت به کودکان آموزش داد.

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
Submitted by editor on