کتابخانه‌های با من بخوان در سال ۱۳۹۹

کتابخانه‌های با من بخوان در سال ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۹ به دلیل همه‌گیری ویروس کووید- ۱۹ و دیگر مسایل اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، بسیارمتفاوت با تمام آن چه پیش از آن برنامه‌ریزی کرده بودیم و انتظار داشتیم گذشت. در این سال پرچالش همه‌ی همکاران کتابخانه‌های «با من بخوان» از کارشناسان و آموزشگران گرفته تا کتابداران، ترویج گران و پشتیبانان مالی تلاش کردند به هر شکلی ممکن ارتباط کودکان با دنیای کتاب‌ها را حفظ کنند. در سال ۱۳۹۹ نوع و حجم فعالیت کتابخانه‌های «با من بخوان» همانند همیشه نبود، اما متوقف نشد و به شیوه‌های دیگری ادامه یافت. در این سال باز هم کتابخانه‌های جدید افتتاح شدند، باز هم کتاب‌ها به دست کودکان رسیدند، شبکه‌ی‌ کتابداران «با من بخوان» تقویت شد و همه‌ی ما دست در دست هم تلاش کردیم نور امید را در دل‌های خودمان و کودکان زنده نگه داریم.

رئوس فعالیت‌های گروه کتابخانه‌های «با من بخوان» در این راستا از این قرار بودند:

  • تلاش برای فعال و پویا ماندن کتابخانه‌ها در سایه‌ی کرونا
  • راه‌اندازی کتابخانه‌های جدید و آموزش کتابداران
  • برگزاری نشست‌های ماهانه‌ی آنلاین با شرکت کتابداران مناطق مختلف ایران و گسترش شبکهی کتابداران «با من بخوان»
  • اجرای برنامه‌ی خواندن با خانواده در تعدادی از کتابخانه‌ها

در فایل پی‌دی‌اف پیوست می‌توانید مشروح فعالیت‌های کتابخانه‌های «با من بخوان» در سالی که گذشت را بخوانید:

کتابخانه‌های با من بخوان در سال ۱۳۹۹

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.