گزارش فعالیت‌های کتابخانه‌های با من بخوان در سال 1400

سال ۱۴۰۰ نیز مانند سال پیش از آن همچنان درگیر کرونا و موج‌های بیماری و سویه‌های آن، یکی از پی دیگری بودیم. اما در کنار چالش‌ها، تجربه‌های نویی نیز به دست آوردیم. تجربه‌ی سال گذشته به ما نشان داد که کتابخانه‌های کودک ظرفیت بی‌نظیری برای کار مستقل و گسترده دارند.

در سال ۱۴۰۰ کمیته‌ی کتابخانه‌های «با من بخوان» به بررسی وضعیت تک‌تک کتابخانه‌ها و شناسایی کمبودها و مشکلات آن‌ها پرداخت و با جمع‌بندی اطلاعات گردآوری‌شده برای ادامه‌ی کار کتابخانه‌‌ها، چه از نظر آموزش و چه از نظر تامین نیازها، برنامه‌ریزی کرد.

کتابداران کتابخانه‌های «با من بخوان» نیز توانستند با یافتن راه‌حل‌های خلاقانه برای ارتباط با کودکان و هرچه دسترس‌پذیرتر کردن کتاب‌ها به شیوه‌های گوناگون فعالیت خود را ادامه دهند. کتابخانه‌های «با من بخوان» زیادی در سال ۱۴۰۰ افتتاح شدند و چندین کتابخانه نیز در حال راه‌اندازی هستند.

گزارش فعالیت‌های کتابخانه‌های «با من بخوان» و دستاوردهای آن‌ها‌ در سال گذشته را در فایل پیوست و در لینک زیر بخوانید:

گزارش کتابخانه‌های «با من بخوان» در سال 1400


بیشتر بخوانید:

با کتابخانه‌های «با من بخوان» بیش‌تر آشنا شوید

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on