کتاب کودک و نوجوان: گنجشک که بال و پر داشت

گنجشک که بال و پر داشت

گنجشک که بال و پر داشت، روایتی منظوم است از یک گنجشک مادر و جوجه اش به نام جیکو در فضای بارانی پاییز. خانه گنجشک در پونک یا پونه زار است. در این هوا او به دنبال خوراک برای خودش و جوجه اش به این در و آن در می زند تا شب هنگام از پرواز باز می ماند و به زیر یک کلاه پناه می برد. اما بخت با او همراه نیست و گربه ای گرسنه در سر راه اش سبز می شود. گنجشک به جای نمایش ناتوانی و درماندگی راه گذر هوشمندانه از این دشواری را در پیش می گیرد و در فرجام گربه را فریب می دهد تا روز فرا می رسد. آن گاه با دست پر به لانه برمی گردد و جیکوی گرسنه را سیر می کند.

گنجشک که بال و پر داشت، مجموعه کارت‌های تصویری قصه‌گویی یا کامی شی بای است که داستان آن با اشعاری موزون روایت می‌شود. این کارت‌ها در ابعاد بزرگ و برای قصه گویی و بلند‌خوانی طراحی شده اند.

ديدگاه شما