کتاب های لالایی، ترانه و متل

کتاب های لالایی، ترانه و متل، بخش‌هایی از ادبیات شفاهی و عامیانه‌ی منظوم ایران هستند که به سبب ارزش موسیقایی و بازی کلامی و تکرار، از بهترین گونه‌های ادبی برای نوزاد و کودک نوپا هستند.

متل‌ها اشعاری بی‌منطق و بی‌معنی هستند که با هدف انتقال ریتم و آهنگ به کودکان سروده شده‌اند.

لالایی‌ها اشعار لطیفی هستند که با آهنگی دلنشین به کودکان آرامش می‌دهند و باعث ایجاد رابطه عاطفی بین کودک و پدر و مادر می‌شود. این اشعار دایره واژگانی کودک را افزایش می‌دهند و به رشد کلامی در کودک کمک می‌کنند.

خورشید خانوم آفتاب کن!
نویسنده:
محمدهادی محمدی
سال انتشار:
۱۳۹۸
جمجمک برگ خزون
نویسنده:
محمدهادی محمدی
سال انتشار:
۱۳۹۴
رفتم به باغی
نویسنده:
محمدهادی محمدی
سال انتشار:
۱۳۹۴
کتاب کودک و نوجوان: آهو شد و صحرا رفت
نویسنده:
ثمینه باغچه بان
سال انتشار:
۱۳۹۲
کتاب کودک و نوجوان: هیس! لالا کرده نی نی جون
نویسنده:
Minfong Ho
مین فونگ هو
سال انتشار:
۱۳۹۱
کتاب کودک و نوجوان: هیچ هیچ هیچانه
نویسنده:
جعفر ابراهیمی, مصطفی رحماندوست, افسانه شعبان نژاد, اسدالله شعبانی, شکوه قاسم نیا, بیوک ملکی, بابک نیک طلب,
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۱
کتاب کودک و نوجوان: اتل متل توتوله
نویسنده:
شهرداد میرزایی
سال انتشار:
۱۳۹۰
کتاب کودک و نوجوان: ماه تی تی، کلاه تی تی
سال انتشار:
۱۳۸۵
کتاب کودک, ادبیات کودک, آفتاب مهتاب چه رنگه؟
نویسنده:
ثمینه باغچه بان
سال انتشار:
۱۳۸۸
جم جمک برگ خزون
نویسنده:
ثمینه باغچه بان (پیرنظر)
سال انتشار:
۱۳۸۷
دویدم و دویدم
نویسنده:
محمدهادى محمدى
سال انتشار:
۱۳۸۴
نویسنده:
ثریا قزل‌ایاغ
سال انتشار:
۱۳۸۶

عضویت در کانال تلگرام