نقطه بازی

نقطه بازی یک بازی ساده و صفحه‌ای است که همه‌ی نسل‌های پیش حداقل یک بار آن را بازی کرده‌اند. این بازی ساده سرعت عمل و دقت را در کودکان تقویت می‌کند.

در این بازی دو بازیکن روی یک شبکه‌ی مستطیلی از نقاط بازی می‌کنند. هر بازیکن در نوبت خود دو نقطه ی مجاور را با خطی عمودی یا افقی به هم متصل می‌کند. بازیکنی که چهارمین ضلع مربعی را رسم می‌کند، صاحب این مربع خواهد بود و باید خط دیگری به عنوان جایزه‌ی اجباری رسم کند.

نقطه بازی

بازی با پر شدن صفحه تمام می‌شود و برنده کسی است که صاحب خانه‌های بیش تری باشد. بازیکن‌ها مجبور به کامل کرن یک خانه - وقتی که امکان این کار را داشته باشند - نیستند، مگر آن‌که حرکت دیگری نداشته باشند.

 

Submitted by editor on