جم جمک برگ خزون

جم جمک برگ خزون

کتاب "جم جمک برگ خزون" که مجموعه ای از متل های عامیانه ایران است که بزرگ و کوچک دست کم چند تایی از آن ها را از زبان مادر بزرگ ها و یا مادران خود شنیده اند، اکنون به کوشش ثمینه باغچه بان و با تصویرگری فرشید شفیعی به بازار آمده است.

کتابی که جایش برای همه مادران و پدرانی که می خواهند فرزندانشان از خردسالی با ادبیات عامیانه ایران آشنا شوند، ‌خالی بود. کتابی کوچک و زیبا با چند متل خیلی آشنا با تصویرهایی هنرمندانه. این همه آن چیزی است که یک مادر یا مربی مهد کودک در سهیم شدن این ادبیات با کودکش نیازمند است. ثمینه باغچه بان گردآورنده متل های این کتاب خود می نویسد:‌ "... چه جادویی است در این متل ها که فراموشی ندارند و یادشان ما را بی اختیار به دوران خیالی کودکی باز می گردانند ... متل ها را برای فرزندانمان بخوانیم و آنان را با دنیای پاک و میراث فرهنگی نیاکانمان پیوند دهیم تا با درک ریتم و آهنگ درونی هر متل با زیبایی هستی و زندگی همراه شوند."‌

آنچه این کتاب را نو و استثنایی کرده است تصویرهای برانگیزاننده فرشید شفیعی است که با به کارگیری عناصری دیداری از هنر ایران و گزینش رنگ های شاد و پرانرژی بر گرفته از فرهنگ قوم های ایرانی این فرصت را به خواننده می دهد که فضاهای زندگی گذشتگان را ‌لمس کند و بچشد. در فضاهایی که این متل ها آفریده شدند و سینه به سینه نقل شده اند.

گزیده‌هایی از کتاب

جم جمک برگ خزون،
مادرم زینت خاتون،
گیس داره قد کمون،‌
از کمون بلندتره،
از شبق مشکی تر،
گیس اون شونه می خواد،
شونه فیروزه میخواد،
حمام سی روزه میخواد،
ها جستم و واجستم،
تو حوض نقره جستم،
نقره نمکدونم شد،‌
هاجری به قربونم شد!

شناسنامه کتاب:
نویسنده
ثمینه باغچه بان (پیرنظر)
سال نشر
۱۳۸۷
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
زهره قایینی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ