فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی نوزاد، 12 اردیبهشت

12 اردیبهشت «روز جهانی نوزاد» است. علت نام‌گذاری این روز این است که نسل جوان بزرگتر آگاهانه‌تر با نوزادان برخورد داشته باشند. والدین باید این روز را مغتنم بشمارند و به فرزندان بزرگتر خود بیاموزند که نوزادان نیاز به توجه، نگهداری و حتی ارتباط دارند. ارتباط می‌تواند به صورت اشاره یا همان زبان بدن شکل بگیرد. «روز جهانی نوزاد» روزی قابل تقدیر است. روزی است که باید به کودک اهمیتی ویژه دهیم و دنیا را از نگاه نوزادان ببینیم.

کتابک به مناسبت روز جهانی نوزاد کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

نگاه کن! نگاه کن!/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب نگاه کن! نگاه کن!/ خرید کتاب نگاه کن! نگاه کن!)
سلام دنیا/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب سلام دنیا/ خرید کتاب سلام دنیا)
مکعب‌های تصویری – ویژه نوزادان/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب مکعب‌های تصویری/ خرید کتاب مکعب‌های تصویری)
کتاب پارچه‌ای دورتخت نوزاد (ببین و بخواب)/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب کتاب پارچه‌ای دورتخت نوزاد/ خرید کتاب کتاب پارچه‌ای دورتخت نوزاد)
کتاب‌های حمام/ برای 0 تا 3 سال
دانشنامه نوزاد و نوپا/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب دانشنامه نوزاد و نوپا/ خرید کتاب دانشنامه نوزاد و نوپا)
شیوه‌های تقویت هوش نوزاد 3-6 ماهه/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب شیوه‌های تقویت هوش نوزاد 3-6 ماهه/ خرید کتاب شیوه‌های تقویت هوش نوزاد 3-6 ماهه)
شیوه‌های تقویت هوش نوزاد ۹-۶ ماهه/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب شیوه‌های تقویت هوش نوزاد۹-۶ ماهه/ خرید کتاب شیوه‌های تقویت هوش نوزاد۹-۶ ماهه)
شیوه‌های تقویت هوش نوزاد ۱۲-۹ ماهه/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب شیوه‌های تقویت هوش نوزاد ۱۲-۹ ماهه/ خرید کتاب شیوه‌های تقویت هوش نوزاد ۱۲-۹ ماهه)
احساس‌های من!/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب احساس‌های من!/ خرید کتاب احساس‌های من!)
همه می‌روند برای خواب/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب همه می‌روند برای خواب/ خرید کتاب همه می‌روند برای خواب)
نی‌نی‌ کوچولو/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب نی‌نی‌ کوچولو/ خرید کتاب نی‌نی‌ کوچولو)
پرنیان و آب با لالایی تا سرزمین خواب/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب پرنیان و آب با لالایی تا سرزمین خواب/ خرید کتاب پرنیان و آب با لالایی تا سرزمین خواب)
روی زمین، زیر آب/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب روی زمین، زیر آب/ خرید کتاب روی زمین، زیر آب)
مجموعه‌ی چهار جلدی کتاب‌های مقوایی سلام کوچولو/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب سلام کوچولو/ خرید کتاب سلام کوچولو)
مجموعه کتاب‌های فومی/ برای 0 تا 3 سال
مجموعه شش جلدی کتاب‌های مقوایی نخستین کتابخانه من/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب نخستین کتابخانه من/ خرید کتاب نخستین کتابخانه من)
اشاره‌ورزی با نوزادان و نوپایان/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب اشاره‌ورزی با نوزادان و نوپایان/ خرید کتاب اشاره‌ورزی با نوزادان و نوپایان)
کتاب پارچه‌ای دم‌های جنگلی/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب دم‌های جنگلی/ خرید کتاب دم‌های جنگلی)
جم جمک برگ خزون ـ  نشر نظر/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب جم جمک برگ خزون/ خرید کتاب جم جمک برگ خزون)
خورشید خانوم آفتاب کن!/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب خورشید خانوم آفتاب کن!/ خرید کتاب خورشید خانوم آفتاب کن!)
رفتم به باغی/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب رفتم به باغی/ خرید کتاب رفتم به باغی)
جمجمک برگ خزون/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب جمجمک برگ خزون/ خرید کتاب جمجمک برگ خزون)
دس دسی باباش می‌یاد!/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب دس دسی باباش می‌یاد!/ خرید کتاب دس دسی باباش می‌یاد!)
مجموعه‌ی شش جلدی کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب نخستین هیجان‌های من/ خرید کتاب نخستین هیجان‌های من)
مجموعه سه جلدی پیشی/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب پیشی/ خرید کتاب پیشی)
مجموعه‌ی شش جلدی اما/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب اما/ خرید کتاب اما)
مجموعه سه جلدی کتاب‌های مقوایی خرگوش کوچولو/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولو/ خرید کتاب خرگوش کوچولو)
اتل متل ترانه شعرهای کودکانه/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب اتل متل ترانه شعرهای کودکانه/ خرید کتاب اتل متل ترانه شعرهای کودکانه)
خر کوچولو حمام می‌کند/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب خر کوچولو حمام می‌کند/ خرید کتاب خر کوچولو حمام می‌کند)
یک لقمه کوچولو برای خر کوچولو/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب یک لقمه کوچولو برای خر کوچولو/ خرید کتاب یک لقمه کوچولو برای خر کوچولو)
قورباغه بیمار است/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب قورباغه بیمار است/ خرید کتاب قورباغه بیمار است)
با قورباغه بشمار/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب با قورباغه بشمار/ خرید کتاب با قورباغه بشمار)
مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب مفهومی لولوپی/ خرید کتاب مفهومی لولوپی)
از 1 تا 10/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب از 1 تا 10/ خرید کتاب از 1 تا 10)
این بابای منه!/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب این بابای منه!/ خرید کتاب این بابای منه!)
مجموعه چهارجلدی کتاب‌های مقوایی المر/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب المر/ خرید کتاب المر)
تولد فیل کوچولو/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب تولد فیل کوچولو/ خرید کتاب تولد فیل کوچولو)
مجموعه کتاب لئو و پوپی/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب مجموعه کتاب لئو و پوپی/ خرید کتاب مجموعه کتاب لئو و پوپی)
رنگ‌ها (مجموعه‌ی استنلی و آموزش)/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب رنگ‌ها/ خرید کتاب رنگ‌ها)
10تا کاکلی/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب 10تا کاکلی/ خرید کتاب 10تا کاکلی)
بوسه‌هایی برای بابا/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب بوسه‌هایی برای بابا/ خرید کتاب بوسه‌هایی برای بابا)
تق تق، بیا بیرون/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب تق تق، بیا بیرون/ خرید کتاب تق تق، بیا بیرون)
تشنه‌ی اعداد/ برای 0 تا 5 سال/(معرفی کتاب تشنه‌ی اعداد/ خرید کتاب تشنه‌ی اعداد)
ماه تی تی، کلاه تی تی/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب ماه تی تی، کلاه تی تی/ خرید کتاب ماه تی تی، کلاه تی تی)
هیچ هیچ هیچانه/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب هیچ هیچ هیچانه/ خرید کتاب هیچ هیچ هیچانه)
لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی/ خرید کتاب لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی)
اتل متل توتوله/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب اتل متل توتوله/ خرید کتاب اتل متل توتوله)
قیافه‌های بامزه/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب قیافه‌های بامزه/ خرید کتاب قیافه‌های بامزه)
داستی هرچه می‌بیند، می‌خواهد بردارد/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب داستی هرچه می‌بیند، می‌خواهد بردارد/ خرید کتاب داستی هرچه می‌بیند، می‌خواهد بردارد)
شب‌ بخیر ماه/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب شب‌ بخیر ماه/ خرید کتاب شب‌ بخیر ماه)
کتاب مقوایی مزرعه/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب مزرعه/ خرید کتاب مزرعه)
لباس‌های من/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب لباس‌های من/ خرید کتاب لباس‌های من)
جوجه كوچولو! تی‌تاپ، تی‌تاپ، بدو/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب جوجه كوچولو! تی‌تاپ، تی‌تاپ، بدو/ خرید کتاب جوجه كوچولو! تی‌تاپ، تی‌تاپ، بدو)
مجموعه چهارجلدی ماکس/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب ماکس/ خرید کتاب ماکس)
مجموعه کتاب بازی‌ها و رفتارهای کودکانه ـ آپولین/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب آپولین/ خرید کتاب آپولین)
پیازی که گرمش بود – مجموعه قصه‌ها و تصویرها/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب پیازی که گرمش بود/ خرید کتاب پیازی که گرمش بود)
نی‌نی قاقا/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب نی‌نی قاقا/ خرید کتاب نی‌نی قاقا)
پستانک نینا/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب پستانک نینا/ خرید کتاب پستانک نینا)
گرپ گرپ/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب گرپ گرپ/ خرید کتاب گرپ گرپ)
آواورزی با سی‌بی‌لک/ برای 0 تا 5 سال/ (معرفی کتاب آواورزی با سی‌بی‌لک/ خرید کتاب آواورزی با سی‌بی‌لک)
چه و چه و چه، یک بچه!/ برای 0 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چه و چه و چه، یک بچه!/ خرید کتاب چه و چه و چه، یک بچه!)
عروسک‌های انگشتی کتاب «چه و چه و چه یک بچه!»/ برای 0 تا 9 سال/ (خرید عروسک انگشتی چه و چه و چه، یک بچه!)
مرغ سرخ پاکوتاه/ برای 0 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه/ خرید کتاب مرغ سرخ پاکوتاه)
آفتاب مهتاب چه رنگه؟/ برای 0 تا 9 سال/ (معرفی کتاب آفتاب مهتاب چه رنگه؟/ خرید کتاب آفتاب مهتاب چه رنگه؟)
دست‌نامه مادر و نوزاد/ برای بزرگسالان/ (معرفی کتاب دست‌نامه مادر و نوزاد/ خرید کتاب دست‌نامه مادر و نوزاد)
سواد شکوفایی/ برای بزرگسالان/ (معرفی کتاب سواد شکوفایی/ خرید کتاب سواد شکوفایی)
خواندن با نوزاد و نوپا، چگونه به نوزاد و نوپای خود کمک کنیم تا دنیای واژه ها را کشف کند؟/ برای بزرگسالان/ (معرفی کتاب خواندن با نوزاد و نوپا، چگونه به نوزاد و نوپای خود کمک کنیم تا دنیای واژه ها را کشف کند؟/ خرید کتاب خواندن با نوزاد و نوپا، چگونه به نوزاد و نوپای خود کمک کنیم تا دنیای واژه ها را کشف کند؟)
چگونه می‌توان پدر بهتری بود؟ – مجموعه کتاب راهنما/ برای بزرگسالان/ (معرفی کتاب چگونه می‌توان پدر بهتری بود؟/ خرید کتاب چگونه می‌توان پدر بهتری بود؟)
گام‌های نخست – ۶۰ فعالیت – آموزش به روش مونته‌سوری/ برای بزرگسالان/ (معرفی کتاب گام‌های نخست – ۶۰ فعالیت – آموزش به روش مونته‌سوری/ خرید کتاب گام‌های نخست – ۶۰ فعالیت – آموزش به روش مونته‌سوری)

 

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on