"همیاران خواندن" ، پروژه خواندن در اتریش

عنوان لاتین:
Reading Partners, Partner Reading

پژوهش های علمی نشان داده اند که کتابخوانی مشارکتی و خو گرفتن با کتابخوانی در کودکان پیش دبستان و یا دبستانی، تاثیر بزرگی بر علاقه آن ها به کتابخوانی در آینده و همین طور روند یادگیری در میان آنان خواهد داشت. بهترین روش برای به دست آوردن مهارت روان خوانی، بلند خواندن کتاب به طور منظم و در میان دیگران است.

بهترین روش برای کمک به کودکانی که در خواندن کتاب با مشکل روبه رو هستند، استفاده از "آموزگار خواندن" است. "باشگاه کتاب اتریش" و وزارت آموزش این کشور، جنبه های مختلف "با هم خواندن" را در طرح "همراهان خواندن خواندن مشارکتی" در نظر گرفته اند.
پروژه ازماه ژوئن سال ۲۰۰۷ تا ژانویه ۲۰۰۸ به صورت آزمایشی اجرا شده است. در این پروژه از "آموزگاران خواندن" (بزرگ سالانی که به مدت ۳ ماه به خواندن کتاب برای کودکان پرداخته اند)، کتابخوانی پدر و مادرها برای کودکان، خواندن کودکان بزرگ تر برای دوستان کوچک ترشان و ارتباط بین مهدکودک ها و دبستان ها استفاده شده است. به مدت یک ترم تحصیلی، ۴۰ مدرسه در اتریش (دبستان و راهنمایی) در یکی از این چهار بخش مشارکت داشته اند. نتایج بدست آمده در فاز مقدماتی، توسط ‘Sozialwissenschaftliches Forschungsburo’ ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از یک روش منظم و فراگیر، نه تنها مهارت خواندن را در کودکان تقویت می کند، بلکه باعث بهبود مهارت های اجتماعی در آنان نیز خواهد شد.
 

برگردان:
محمد رضایی نیا
Submitted by editor6 on