در جلسه با آموزگار فرزندمان چه بگوییم؟

در جلسه با آموزگار فرزندمان چه بگوییم؟

The Parent-Teacher Conference

نشست والدین و آموزگاران همواره در برقراری یک ارتباط خوب بین خانه و مدرسه اهمیت دارد.  مطرح کردن نظرات وپرسش های شما به عنوان پدر یا مادر، در این نشست ها بسیار مهم است. برای استفاده بهتر از فرصت گفت و گو با آموزگار فرزند تان می توانید از این پرسش ها استفاده کنید.

  • مهارت خواندن فرزندم چگونه است؟ ارزیابی شما از پیشرفت او در زمینه خواندن از آغاز سال تاکنون چیست؟
  • آیا اومی تواند مطالب را روان، واضح و با سرعت مناسب بخواند؟
  • او در خانه به خواندن درباره ....... علاقه نشان می دهد. شما چه مطالب یا منابع خواندنی دیگری برای او پیشنهاد می کنید؟
  • ما در خانه با فرزندمان درباره آن چه که خوانده گفت و گو می کنیم. شما چه روش و فعالیت دیگری را برای کمک به درک بهتر مطلب خوانده شده پیشنهاد می کنید؟
  • فرزند من معمولا تکالیفش را در در مدت ...... دقیقه /ساعت انجام می دهد. این طور به نظرمی رسد که تکالیفش به عنوان مثال بسیارمشکل است/  زیاد مشکل نیست/  مناسب است و... . برای این که انجام تکالیف کاربردی ومفید باشد چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟
  • ما به عنوان والدین درخانه چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تا فرزندمان به انجام تکالیفش مشتاق شود؟

اگر مدت زمان یک جلسه برای گفت و گو درباره همه پرسش های شما کافی نبود، می توانید پرسش های باقی مانده را به صورت یادداشت به آموزگار بدهید وپاسخ آن ها را بعداً از او بخواهید و یا برای جلسه حضوری دیگری برنامه ریزی کنید. ارتباط بامعلم فرزندتان را به شکل پایدار ادامه دهید و آن را به عنوان تکلیف خود برای سال تحصیلی به شمار آورید!

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۰۶-۱۵ ۱۴:۵۹
ویژه نامه ها:
برگردان:
زهرا جوادی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.