برایم قصه بگو!

پرورش مهارت‌های زبانی‌ در سال‌های نخست زندگی با تجربه‌گوش سپردن به قصه‌ها و کتاب‌ها و هم چنین ‌نوشتن و مداد به دست گرفتن امکان پذیر می‌شود.

از همین رو، پشتیبانی از پدر و مادرها برای فراهم کردن چنین فرصتی برای کودک تازه متولد شده‌شان اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند.

اما، برای خانواده‌های مهاجری که در کشوری با زبان و فرهنگ متفاوت از خود زندگی می‌کنند، وضعیت دشوارتر می‌شود. کودکان این خانواده‌ها، مدرسه‌ را با توانایی‌های کمتری از همکلاس های خود آغاز می‌کنند. آن‌ها معمولا با مشکلات سوادآموزی بیشتری روبه رو می‌شوند.

سازمان رسانه برای کودکان و نوجوانان در سوییس (SIKJM)، با اجرای "پروژه سواد آموزی خانواده" یا (Family Literacy Project)، می کوشند تا این مشکل را برطرف کنند. در اجرای این پروژه، پدر و مادرها نقش مهمی دارند. آن‌ها، تشویق می‌شوند تا درخانه به زبان مادری برای کودک‌شان قصه بگویند یا کتاب‌های تصویری برای آن‌ها بخوانند.

به باور کارشناسان، هنگامی که کودکان بتوانند به زبان مادری‌شان قصه بگویند، آسان تر می توانند زبان دوم را بیاموزند.

این پروژه موفق شده از سوی یونیسف در سوییس جایزه بگیرد و در سال ۲۰۱۰ نیز جایزه Orange Switzerland را از آن خود کند.  

برگردان:
گروه مترجمان کتابک
Submitted by admin on