"کالسکه خواندن" به خانه و مهد کودک می رود!

"کالسکه خواندن" به خانه و مهد کودک می رود!

 پروژه کالسکه خواندن یا Tiempo Oportuno para Leer، طرحی است برای در دسترس کردن کتاب ها برای کودکان در هر سنی که باشند.

کالسکه خواندن حتی به خانه کوچک ترین کودکان هم می رود تا اگر راه رفتن را هنوز خوب بلد نیستند یا قدشان به کتابخانه خانه شان نمی رسد، باز هم بتوانند با کتاب ها و دنیای لذت بخش آن ها آشنا شوند. 

کودکان می توانند خودشان کتاب ها را از کالسکه بردارند و آن را هل بدهند و هر جا که دوست دارند ببرند. این کالسکه ها، را بنیاد ترویج خواندن فاندالکتورا Fundalectura در کلمبیا با همکاری یک سازمان دیگر، تهیه و تجهیز کرده و به مهدکودک ها ، مراکز نگهداری کودکان و ۲۶ هزار خانواده می فرستند. 

این برنامه به کودکان کمک می کند تا خواندن را به عنوان جزئی از برنامه روزانه و عادتی دلپذیر بشناسند.  بخش دیگری از برنامه، آموزش مربیان برای کمک به خانواده ها و مراکز نگهداری کودکان در استفاده درست از طرح و شیوه های خواندن کتاب برای کودکان است. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۴-۱۸ ۰۹:۳۲
برگردان:
گروه مترجمان کتابک
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
کلیدواژه:
متن سفارشی:

ديدگاه شما