مراکز ترویج خواندن، کتابخوانی را به میان خانواده می برند

مراکز ترویج خواندن، کتابخوانی را به میان خانواده می برند

مراکز ترویج خواندن در کلمبیا، جایی هستند برای تجربه بلندخوانی در میان خانواده ها.

پدر و مادرها و مادران باردار، در این مراکز، راه های بردن کتاب و کتابخوانی به زندگی روزانه خانواده را می آموزند. آن ها همچنین با فعالیت هایی آشنا می شوند که به آن ها کمک می کند زمان کتابخوانی با فرزندان شان در خانه را با فعالیت های جذاب و مفید همراه کنند. فعالیت هایی مانند ترانه خواندن، بازی کردن و همراه کردن موسیقی با خواندن. 

پدر و مادرهایی که به این مراکز سر می زنند، با دانستنی هایی درباره کودکان آشنا می شوند و تجربه های شان از فرزند پروری را با یکدیگر به اشتراک می گذارند. به پدر و مادرهایی که به مرکز سر می زنند، بسته هایی هم داده می شود. در این بسته ها، افزون بر کتاب های کودکان، برگه های راهنمایی و سی دی هایی شامل مواد آموزشی و کاربردی برای پدر و مادرها قرار داده می شود.

مراکز خواندن کتابخوانی را به میان خانواده می برند 

این مراکز ترویج خواندن را بنیاد فوندا لکتورا "Fundalectura" راه اندازی کرده است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۱۱-۲۶ ۰۷:۰۵
برگردان:
گروه مترجمان کتابک
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
متن سفارشی:

ديدگاه شما