بردن کتاب ها به خانه کودکان کم درآمد

بردن کتاب ها به خانه کودکان کم درآمد

برنامه "کتاب های دافی در خانه" یک برنامه ترویج کتابخوانی در نیوزیلند است که آلن داف، نویسنده اهل نیوزیلند آن را راه اندازی کرده تا کتاب ها را به خانه ی کودکان کم درآمد ببرد.

ایده این برنامه هنگام بازدید از یک مدرسه به ذهن او رسید. او دریافت که وضعیت نسبت به دوران کودکیش تغییر چندانی نکرده است و کودکانی که از خانواده های کم درآمد می آیند از خانه هایی می ایند که در آن ها کتابی وجود ندارد. داف برای برانگیختن علاقه کودکان به خواندن و شکستن "زنجیره ی نداشتن کتاب" بخشیدن کتاب به کودکان خانواده های کم درآمد را آغاز کرد و سپس با راه اندازی بنیاد خیریه ای برنامه  "کتاب های دافی در خانه" را آغاز کرد.

گروه هدف این برنامه مدرسه هایی هستند که بخش بزرگی از دانش آموزان آن ها به خانواده های کم درآمد با جایگاه اجتماعی پایین تعلق دارند.

در این برنامه کودکان تشویق می شوند که در طول سال تحصیلی کتاب هایی را انتخاب کنند و با خود به خانه ببرند. آن ها می توانند کتاب های نوشته شده به زبان انگلیسی یا مائوری را انتخاب کنند.

در طول یک سال تحصیلی هر دانش آموز ۵ کتاب را دریافت می کند. روی کتاب ها نام دانش آموز و نام پشتیبان مالی برنامه نوشته می شود.  

در این برنامه چهره های مشهور ورزشی و بازیگران هم همکاری دارند و از مدرسه ها دیدار می کنند. جایزه هایی هم برای کودکان و والدین‌شان مانند هدیه های ویژه کریسمس یا دیدن نمایش های ویژه ی این برنامه در نظر گرفته می شود. دو گروه نمایش سیار نمایش هایی را با موضوع خواندن برگزار می کند.

از سال ۱۹۹۵ تاکنون ۵۵۰ مدرسه و ۱۰۰هزار دانش آموز در این برنامه شرکت کرده اند و ۸ میلیون جلد کتاب به دست کودکان رسیده است. بر اساس پژوهشی که در سال ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ بر روی این برنامه انجام شد نتایج نشان داد که این برنامه مهارت خواندن دانش آموزان سال پنجم و ششم را ۳۵ درصد افزایش داده است.

 

ديدگاه شما